Search form

Luk 7:6

6Damanina ba Iesu i tauya yabata si nae, matapa ku yove si veravera kasibau, ba bi abiya badana turaturana i poraisi niko sisiya sita wonei. Si wona, “Bada, kega kuriku botu kairavina kuni nuwapoyei, yauku kega pipiya gaireku ba au ku yove kuna riu.”

Luke Kaoaobaisiyena ana Buka.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index