Search form

Luk 9:1

Iesu Ana Nonora Yauna Asi Twelve I Poraisi Si Kasibau

(Mat 10.9-15; Mak 6.8-11; Luk 9.7-9; Mat 14.1-2; Mak 6.14-16)

1Iesu ana Nonorayauna asi twelve i yorisi si kesanisi wai maranai, bibadana ba maragata i berisi. Kata kanuma goyo goyosi ereonowasi sita rukwabina, ba gubaga bubausiyai siti yawasisi.

Luke Kaoaobaisiyena ana Buka.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index