Search form

Chiv Keeb 49

Yakhauj foom koob hmoov rau nws cov tub

1Yakhauj hu nws cov tub los mas hais tias, “Nej cia li los txoos ua ke, kuv yuav hais tej uas yav tom hauv ntej yuav tshwm los rau nej.

2“Yakhauj cov tub 'e, cia li los ua ke mloog,

cia li tig ntsej mloog nej txiv Yixayee tej lus.

3“Lunpee, koj yog kuv tus tub hlob,

thiab yog kuv lub zog,

thiab yog thawj yam ntawm kuv lub zog.

Koj lub koob meej ncha dua luag

thiab koj lub zog heev dua luag.

4Koj siab tsis ruaj khov

yam nkaus li dej ntas,

koj yuav tsis tau ua thawj,

vim koj nkag mus

rau hauv koj txiv lub txaj pw.

Koj ua rau lub txaj ntawd qias tsis huv,

koj nkag mus rau hauv kuv lub txaj pw.

5“Xime‑oo thiab Levi yog ob tug kwvtij.

ob tug rab ntaj

yog cuab yeej ua nruj ua tsiv.

6Kuv tus ntsuj plig 'e,

tsis txhob nkag mus rau hauv

ob tug lub chaw sablaj.

Kuv lub siab 'e, tsis txhob mus

nrog ob tug cov neeg koom.

Vim yog ob tug chim

ces txawm cia li tua neeg,

thiab ob tug txiav leeg raws nyuj

raws li ob tug lub siab.

7Thov cia ob tug txojkev chim

raug foom tsis zoo,

vim yog ob tug ua nruj ua tsiv.

Cia ob tug txojkev npau taws

raug foom tsis zoo

vim yog ob tug nyaum heev.

Kuv yuav muab ob tug cais

tsis pub ua ke rau hauv Yakhauj,

thiab ua rau ob tug tawg

ua sab ua sua rau hauv Yixayee.

8“Yuda, koj cov kwvtij yuav qhuas koj,

koj txhais tes yuav nias

koj cov yeeb ncuab caj qwb,

koj txiv cov tub y

uav khoov ntshis pe koj.

9Yuda yog menyuam tsov ntxhuav.

Tub, koj tawm ntawm tus qauv mus lawm.

Nws yuav pliab lua pw khwb rwg

yam li txiv tsov ntxhuav

thiab zoo li maum tsov ntxhuav.

Leejtwg yuav muaj cuabkav

zes nws sawv?

10Tus cwj yuav tsis tu ncua ntawm Yuda,

tus thawj kav tus pas nrig

yuav tsis ploj ntawm nws kotaw mus li

mus txog thaum tus uas muaj feem los txog,f

thiab ib tsoom neeg

yuav mloog tus ntawd hais.

11Nws yuav muab nws tus nees luav khi

rau ntawm tsob txiv hmab,

thiab muab tus menyuam nees luav khi

rau ntawm tsob txiv hmab uas zoo heev.

Nws muab cawv txiv hmab

ntxhua nws tej ris tsho,

thiab muab kua txiv hmab

uas liab ploog li ntshav

ntxhua nws tsoos tsho.

12Nws lub qhov muag

liab khiav rau cawv txiv hmab,

nws kaus hniav dawb paug li kua mis.

13“Xenpuloo yuav nyob ntawm ntug hiavtxwv,

nws yuav ua chaw nres nkoj,

nws li ciam teb

yuav npuas lub moos Xaidoo.

14“Ixakha yog tus nees luav

uas muaj zog heev,

nws pliab lua cug nws lub nra.

15Nws pom tias lub chaw so zoo,

thiab lub tebchaws txaus siab,

ces txawm cug xub pwg kwv,

thiab yeem raug luag yuam ua qhev.

16“Daj yuav ua ib tug tu plaub

rau nws haiv neeg,

yog ib xeem hauv cov Yixayee.

17Daj yuav zoo li ib tug nab

uas nyob ntawm ntug kev,

yog ib tug nab muaj taug ntawm ntug kev

uas tom nees luj taws

ua rau tus uas caij poob ntxeev kiag.

18Au Yawmsaub, kuv tos ntsoov

koj txojkev cawm dim.

19“Kas yuav muaj neeg lws nws,

tiamsis nws rov caum qab mus lws tau lawv.

20“Asaw yuav muaj qoob loo nplua mias,

nws yuav ua tej zaub mov uas vajntxwv noj.

21“Nathali yog ib tug maum muas lwj

uas dhia ywj siab ywj ntsws,

nws yug tau menyuam muas lwj zoo nkauj.g

22“Yauxej yog ib tug ceg uas txi txiv ncw,

yog tus ceg txi txiv

uas nyob ntawm qhov dej txhawv,

nws tej ceg nthuav mus hla ntsa loog.

23Cov tub rog tua hneev

tua nws ua nruj ua tsiv,

lawv tua hneev

thiab ua nyaum kawg li rau nws.

24Tiamsis nws rab hneev tseem khov kho,

thiab nws txhais npab tseem muaj zog,

vim yog muaj Yakhauj tus Vajtswv

uas muaj hwjchim txhais tes,

thiab vim muaj tus yug yaj

uas yog Yixayee lub Txhib Zeb lub npe,

25thiab vim muaj koj txiv tus Vajtswv

uas yuav pab koj,

yog Vajtswv tus muaj hwjchim loj kawg nkaush

uas yuav foom koob hmoov rau koj,

yog tej hmoov uas los saum ntuj los

thiab tej hmoov uas los hauv nruab tiv txwv,

thiab tej hmoov uas los ntawm

cov kua mis thiab lub plab menyuam.

26Tej hmoov uas los ntawm koj txiv los

mas loj dua tej hmoov

uas los ntawm tej roob uas nyob ib txhis,

thiab loj dua tej uas zoo nplua mias

saum tej pov roob uas nyob mus ib txhis.

Thov tej hmoov no los

rau saum Yauxej lub taubhau

thiab los rau saum

tus uas raug ncaim cov kwvtij lub hauv pliaj.

27“Npeeyamee yog

ib tug hma nyaum raws nqaij,

thaum sawv ntxov nws noj

tej uas tom tau lawm,

thaum tsaus ntuj

nws muab tej uas txeeb tau faib.”

28Cov no yog Yixayee kaum ob xeem. Tej lus no yog tej uas leej txiv hais rau lawv rau thaum foom koob hmoov rau lawv. Nws foom koob hmoov rau txhua tus raws li tsim nyog txhua tus tau.

Yakhauj tuag thiab muab log

29Yakhauj nkaw lus rau lawv tias, “Kuv yuav mus nrog kuv tej poj koob yawm txwv nyob, cia muab kuv log ua ke nrog kuv tej poj koob yawm txwv rau hauv lub qhov tsua uas nyob ntawm Efoo uas yog neeg Hithai daim teb. 30Yog lub qhov tsua uas nyob hauv daim teb ntawm Mapela uas nyob Male sab hnub tuaj hauv Khana‑as tebchaws. Lub qhov tsua thiab daim teb no Aplahas yuav ntawm Efoo uas yog neeg Hithai los ua nws tug cia ua toj ntxas. 31Qhov chaw ntawd lawv twb log Aplahas thiab Xala uas yog nws tus pojniam thiab lawv log Yiha thiab Lenpekha uas yog nws tus pojniam. Thiab tib qhov chaw ntawd kuv kuj log Le‑a. 32Daim teb thiab lub qhov tsua uas nyob hauv daim teb ntawd peb yuav ntawm cov neeg Hithai.” 33Thaum Yakhauj hais rau nws cov tub tag lawm, nws txawm nqa kiag nws txhais kotaw rau saum lub txaj ces tu siav nrho, mus nrog nws tej poj koob yawm txwv nyob.

Vajtswv Txojlus - lus Hmoob Dawb - txhais tshiab xyoo 2004

Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society

Quotations of the White Hmong Holy Bible Standard Version, in any form, must obtain written permission from Thailand Bible Society if the quoted material is inclusive of at least 1,000 verses, or a copy of any book wholly or partially which amounts to 50 percent of the book quoted. For any long quotation, notice of copyright must appear as follows: Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society. Used by permission.

More Info | Version Index