Search form

Yaxaya 28

Ntuas Efa‑i

1Lub mom kubo uas Efa‑i cov neeg

uas qaug cawv khav ntxhias

yuav raug txom nyem lauj!

Lawv tej paj ntoo zoo zoo nkauj

uas tabtom zeeg uas nyob saum lub roob

uas yog lub hauv hav uas av zoo heev,

yog cov uas cawv txiv hmab

kov yeej lawm lub nroog,

yuav raug txom nyem lauj!

2Saib maj, Yawmsaub muaj ib tug

uas muaj hwjchim thiab muaj zog.

Ib yam nkaus li cua daj cua dub nrog lawg,

yog cua daj cua dub uas ua kom puam tsuaj,

thiab yam li tej nag xob nag cua

uas ntws nyab kiag,

mas tus ntawd yuav ua nruj ua tsiv muab laim

pes ntiag rau hauv pem teb ib yam li ntawd.

3Lub mom kub uas Efa‑i cov neeg

uas qaug cawv khav ntxhias

yuav raug muab tsuj rau hauv xib taws.

4Lub paj ntoo zoo zoo nkauj

uas tabtom zeeg uas nyob saum lub roob

uas yog lub hauv hav uas av zoo heev

yuav zoo yam li thawj phaum txiv cev

uas siav ua ntej lub caij ntuj kub,

thaum leejtwg pom kuj noj kiag

tsuav yog txog nws txhais tes.

5Hnub ntawd Yawmsaub

uas muaj hwjchim loj kawg nkaus

yuav ua lub mom kub uas muaj meej kawg

thiab ua lub mom paj ntoo zoo nkauj kawg

rau nws haiv neeg uas tseem tshuav nyob.

6Nws yuav ua txojkev ncaj ncees

rau tus uas nyob saum lub rooj txiav txim,

thiab nws yuav ua lub zog rau cov uas ua rau

yeeb ncuab tig kiag ntawm rooj loog mus.

Ntuas thiab cog lus rau Yeluxalees

7Cov no los kuj qaug cawv txiv hmab

ua yoj yuj yees,

thiab qaug cawv ntxwg ua pig ua poog.

Txawm yog cov pov thawj

thiab cov xibhwb cev Vajtswv lus

los kuj qaug cawv ntxwg ua yoj yuj yees,

lawv qaug cawv txiv hmab tsis meej pem tag,

kuj qaug cawv ntxwg ua pig ua poog.

Lawv thiaj ua yog toog pom yuam kev t

hiab tsis txawj tu plaub,

8rau qhov txhua lub rooj noj

tsuas puv nkaus ntuav,

tsis muaj ib qho uas yuav tsis qias li.

9“Tus ntawd yuav qhia kev txawj ntse rau leejtwg?

Nws yuav qhia Yawmsaub tej xov rau leejtwg?

Yuav piav rau cov menyuam

uas nyuam qhuav tseg mis lov?

Lossis piav rau cov uas nyuam qhuav

ncaim hauv xubntiag lov?

10Rau qhov nws qhia zuj zus

ib txoj ib txoj kevcai,

nws qhia zuj zus ib kab ib kab,

ib qho me me ib qho mentsis.”

11Tsis yog li ntawd, Yawmsaub

yuav siv lwm yam lus hais rau cov neeg no

thiab siv lwm haiv neeg lub qhov ncauj hais.

12Nws twb hais rau lawv cov tias,

“No yog qhov chaw tau so,

yog lub chaw uas cov neeg txog siav tau so,

thiab yog lub chaw uas so los siav.”

Los lawv tsis yeem mloog.

13Vim li ntawd Yawmsaub tej lus

thiaj zoo li no rau lawv,

nws qhia zuj zus ib txoj ib txoj kevcai,

nws qhia zuj zus ib kab ib kab,

ib qho me me ib qho mentsis,

xwv lawv thiaj li mus thiab thim rov qab

thiab tawg tag, thiab mag hlua thiab raug ntes.

14Vim li no nej cov uas pheej

nyiam thuam luag,

uas yog cov thawj uas kav cov neeg no

hauv Yeluxalees,

cia li mloog Yawmsaub tej lus.

15Nej tau hais tias, “Peb twb nrog

kev ploj kev tuag cog lus cia lawm

thiab nrog tub tuag teb hais hum.

Thaum tej vij sub vij sw uas loj kawg

hla los mus yuav tsis raug peb,

rau qhov peb ua tej lus dag ntxias

los tsom kwm peb thiab peb tau chaw nraim

rau hauv txojkev dag.”

16Vim li no Vajtswv Yawmsaub thiaj li hais tias,

“Saib maj, kuv teeb ib lub pob zeb

rau hauv Xi‑oo ua lub chaw tiag taw,

yog ib lub pob zeb

uas muab sim lawm zoo heev

yog ua lub thawj pob zeb ntawm kaum tsev

ua lub chaw tiag taw uas ruaj khov.

Tus uas tso siab rau

yuav tsis raug kev ntxhov siab.

17Kuv yuav muab txojkev ua ncaj ua hlua ntsuas

thiab muab txojkev ncaj ncees

ua lub qe hlau uas ntsuas qhov ntseg.

Thiab lawg yuav kuav kiag txojkev dag ntxias

uas tsom kwm lawv mus,

thiab dej yuav nyab kiag

lub chaw uas lawv nraim cev.

18Mas tej lus uas nej nrog kev ploj kev tuag

cog tseg yuav raug muab rhuav tag,

thiab tej uas nej nrog tub tuag teb

hais hum yuav tsis muaj lawm.

Thaum tej vij sub vij sw uas loj kawg

hla los mus,

nej yuav raug muab tsuj pes ntiag.

19Vij sub vij sw hla los pes tsawg zaus

yuav los sau nej mus,

nws yuav niaj tagkis hla los

thiab niaj hnub niaj hmo los.”

Thaum nkag siab tej xov no

yuav muaj kev txhawj kev ntshai heev kawg li.

20Rau qhov lub txaj pw lov

tsis txaus xyab cev rau saud

daim pam kuj nqaim tsis txaus vov.

21Yawmsaub yuav sawv tsees yam li

thaum uas nws sawv saum lub roob Pelaxi,

thiab nws yuav npau taws ib yam li

thaum npau hauv lub hav Kinpe‑oo,

xwv nws thiaj ua tau nws tej haujlwm

uas phimhwj kawg,

thiab ua nws tej haujlwm uas txawv txawv.

22Vim li no tsis txhob thuam luag,

tsam txoj saw hlau yimhuab khi nej ruaj,

rau qhov kuv tau hnov Vajtswv Yawmsaub

uas muaj hwjchim loj kawg nkaus

tej lus txiav txim uas yuav ua kom

lub tebchaws puam tsuaj huvsi.

23Cia li tig pob ntseg mloog kuv lub suab,

cia li ua tib zoo mloog tej lus uas kuv hais.

24Tus uas laij teb cog qoob

nws pheej laij mus li xwb lov?

Nws pheej tsoo tej pob av

thiab muab sua ib txhis li xwb lov?

25Thaum nws muab cov av pheej tiaj lawm

nws tseb zaub txhwb qaib zaub txhwb nyug,

thiab cog mog ua tej kwb kab

thiab cog qeb rau tej thaj uas ntximp

thiab tseb txhuv daj raws tej ntug teb.

26Vajtswv twb qhia nws paub

raug kev raug cai lawm,

yog nws tus Vajtswv qhia rau nws.

27Nws tsis siv thob log ntaus zaub txhwb qaib,

thiab tsis muab log tsheb dov

luam noob zaub txhwb nyug.

Tiamsis nws muab rab pas me me

nplawm noob zaub txhwb qaib,

thiab muab pas nplawm

noob zaub txhwb nyug.

28Leejtwg yuav muab tej mog ua ncuav ntaus

ua txhuv tawg tag?

Yeej tsis muaj li,

nws yuav tsis muab ntaus tsis tseg mus li.

Thaum nws muab log tsheb nees luam qoob

nws tsis muab luam kom ntsoog.

29Tej no yog los ntawm Yawmsaub

uas muaj hwjchim loj kawg nkaus.

Tej uas nws taw qhia tseem ceeb kawg

thiab nws muaj tswvyim zoo kawg nkaus.

Vajtswv Txojlus - lus Hmoob Dawb - txhais tshiab xyoo 2004

Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society

Quotations of the White Hmong Holy Bible Standard Version, in any form, must obtain written permission from Thailand Bible Society if the quoted material is inclusive of at least 1,000 verses, or a copy of any book wholly or partially which amounts to 50 percent of the book quoted. For any long quotation, notice of copyright must appear as follows: Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society. Used by permission.

More Info | Version Index