Search form

Yaxaya 41

Vajtswv yuav pab Yixayee

1“Cov tebchaws uas nyob

ntawm ntug hiavtxwv 'e,

cia li nyob twjywm mloog kuv hais.

Cia ib tsoom tebchaws

cuab lawv lub zog dua tshiab,

cia lawv txav los ze thiab cia lawv hais.

Peb cia li ua ke txav los ze

lub chaw txiav txim.

2“Leejtwg txhob ib tug tawm

sab hnub tuaj tuaj

uas kov yeej txhua kauj ruam?

Nws muab ib tsoom tebchaws

cob rau tus ntawd

thiab tsuj tej vajntxwv rau hauv xib taws.

Nws rab ntaj ua rau lawv

zoo yam nkaus li tej hmoov av,

thiab nws rab hneev ua rau lawv zoo li

tej quav nyab uas cua ntsawj ya mus.

3Nws raws lawv

thiab hla dhau plaws tso siab plhuav,

taug txojkev uas nws txhais kotaw

tsis tau tsuj dua.

4Leejtwg tau ua tej no thiab ua kom tiav,

yog hu txhua tiam neeg

txij thaum chiv keeb los?

Kuv uas yog Yawmsaub ua,

kuv yeej nyob thawj tiam neeg

thiab nyob tiam kawg.

Kuv yog tus ntawd ntag.”

5Tej tebchaws ntawm ntug hiavtxwv

twb pom lawm kuj ntshai,

thiab thoob qab ntuj kawg

kuj ntshai tshee hnyo.

Lawv txav los ze thiab tuaj ua ke lawm.

6Txhua tus pab nws kwvtij zej zog,

thiab hais rau nws cov kwvtij tias,

“Cia li ua siab tuab.”

7Tus Kws txawj txhua yam

txhawb tus Kws ntaus kub lub zog,

tus uas xuas rauj ntaus kom du

kuj txhawb tus uas

ntaus ntawm lub thaiv lub zog,

thiab hais txog qhov uas ham tias,

“Zoo heev lawm.”

Lawv kuj muab ntsia hlau ntsia

tus dab mlom ntawd kom tsis txhob ua zog.

8Yixayee, koj uas yog kuv tus qhev,

yog Yakhauj uas kuv tau xaiv cia,

yog kuv tus kwvluag Aplahas caj ces,

9koj yog tus uas kuv coj tawm

tim qab ntuj kawg los, thiab hu tawm

hauv qhov uas deb kawg hauv ntiajteb los.

Kuv hais rau koj tias,

“Koj yog kuv tus qhev, kuv xaiv koj

thiab kuv yuav tsis muab koj laim pov tseg.”

10Koj tsis txhob ntshai,

vim kuv nrog nraim koj,

tsis txhob poob siab

vim kuv yog koj tus Vajtswv.

Kuv yuav pub zog rau koj, kuv yuav pab koj,

kuv txhais tes uas kov yeej

yuav tuav rawv koj.

11“Saib maj, txhua tus uas chim heev rau koj

yuav raug txaj muag thiab poob ntsej muag,

cov uas tawm tsam koj

yuav ploj thiab puam tsuaj mus.

12Koj yuav nrhiav cov uas tawm tsam koj

los koj yuav tsis pom li lawm,

cov uas ua rog rau koj yuav ploj yaj ntshis.

13Rau qhov kuv uas yog

koj tus Vajtswv Yawmsaub tuav rawv

koj txhais tes xis cia,

kuv yog tus uas hais rau koj tias,

Tsis txhob ntshai, kuv yuav pab koj.”

14Yawmsaub hais tias,

“Tus nyuag kas Yakhauj 'e,

tus nyuag Yixayee 'e,

tsis txhob ntshai, kuv yuav pab koj.

Tus uas txhiv koj

yog Yixayee tug Tswv uas Dawb Huv.

15Saib maj, kuv yuav muab koj ua

lub thob log tshiab ntaus qoob

uas ntse thiab muaj hniav.

Koj yuav ntaus thiab tsoo tej roob,

thiab ua rau tej pov roob

zoo li npluag qoob.

16Koj yuav ntxuaj thiab cua yuav ntsawj

ya tag mus, cua daj cua dub

yuav ua kom ri sua.

Koj yuav zoo siab xyiv fab

rau hauv Yawmsaub,

koj yuav khav txog

tus Dawb Huv hauv cov Yixayee.

17“Thaum cov neeg pluag

thiab cov uas txom nyem

nrhiav dej tiamsis tsis muaj,

lawv tus nplaig qhuav qhawv

vim yog nqhis heev,

kuv uas yog Yawmsaub yuav teb lawv,

kuv uas yog Yixayee tus Vajtswv

yuav tsis tso lawv tseg.

18Kuv yuav ua dej ntws saum tej roob

do hau los thiab ua dej txhawv hauv tej hav.

Kuv yuav muab tebchaws moj sab qhua

ua pas dej, thiab muab tej teb qhua

ua qhov dej txhawv.

19Kuv yuav ua kom tebchaws moj sab qhua

tuaj ntoo ciab thiab ntoo kub twg

thiab txiv ntoo roj thiab ntoo aulib,

kuv yuav ua rau ntuj nrag teb do

tuaj ntoo ciab nplooj suab

thiab ntoo seb thiab ntoo thuv tuaj ua ke,

20neeg thiaj yuav pom thiab paub,

lawv yuav xav txog thiab nkag siab tias

Yawmsaub txhais tes ua tej no,

tus Dawb Huv hauv cov Yixayee tsim tej no.”

Yawmsaub thuam tej dab

21Yawmsaub hais tias,

“Nej cia li teev nej tej lus kom.”

Yakhauj tus vajntxwv hais tias,

“Cia li coj nej tej keeb puam tuaj.

22Cia lawv coj tej dab ntawd tuaj qhia rau peb

paub tias yuav muaj dabtsi tshwm los.

Thiab qhia peb paub tias tej uas

muaj yav thaum ub los lawd yog dabtsi,

peb thiaj tshuaj saib thiab paub tias

tej ntawd yuav zoo li cas rau thaum kawg.

Lossis piav rau peb mloog txog

tej uas yuav muaj tshwm los.

23Cia li qhia rau peb paub tias

yav tom ntej yuav muaj dabtsi tshwm los,

peb thiaj paub tias nej yog timtswv tiag.

Cia li ua zoo lossis ua phem,

xwv peb thiaj li poob siab thiab ntshai.

24Saib maj, nej twb peem tsis tsheej dabtsi li,

thiab tej uas nej ua tsis muaj qabhau li,

cov uas xaiv yuav nej kuj qias vuab tsuab.

25“Kuv twb txhob ib tug tuaj sab ped tuaj

mas nws tuaj lawm,

nws tawm sab hnub tuaj tuaj

thiab tuav kuv lub npe.

Nws yuav tsuj pes ntiag cov thawj

ib yam li tsuj hmoov zeb sib,

ib yam li tus Kws puab laujkaub

tsuj cov av nplaum.

26Leejtwg qhia txij thaum chiv keeb los

rau peb paub,

thiab qhia ua ntej lawm

peb thiaj hais tau tias,

‘Nws hais tseeb tiag?’

Tsis muaj leejtwg qhia,

tsis muaj leejtwg tshaj tawm,

tsis muaj leejtwg hnov nej tej lus.

27Kuv yog thawj tug uas qhia rau Xi‑oo

tias, ‘Lawv tuaj lawm,’

thiab tso tus uas xa xov zoo

tuaj rau hauv Yeluxalees.

28Tiamsis thaum kuv tsa muag ntsia

tej dab ntawd, tsis muaj ib tug li,

tej dab ntawd tsis muaj ib tug ua tau

lub chaw sablaj uas yuav teb kuv

rau thaum kuv nug.

29Saib maj, tej dab ntawd puavleej

yog cuav xwb,

tej uas lawv ua tsis muaj qabhau li,

tej dab mlom uas nchuav ntawd

kuj yog ib nthwv cua ntsawj do xwb.”

Vajtswv Txojlus - lus Hmoob Dawb - txhais tshiab xyoo 2004

Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society

Quotations of the White Hmong Holy Bible Standard Version, in any form, must obtain written permission from Thailand Bible Society if the quoted material is inclusive of at least 1,000 verses, or a copy of any book wholly or partially which amounts to 50 percent of the book quoted. For any long quotation, notice of copyright must appear as follows: Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society. Used by permission.

More Info | Version Index