Search form

Yaxaya 44

Yawmsaub tib leeg yog Vajtswv

1“Yakhauj uas yog kuv tus qhev 'e,

Yixayee uas kuv xaiv lawd,

cia li tig ntsej mloog.

2Yawmsaub uas tsim koj,

thiab puab koj rau hauv plab

thiab yog tus uas yuav pab koj

hais li no tias,

Kuv tus qhev Yakhauj 'e,

Yesulug uas kuv xaiv lawd,

tsis txhob ntshai,

3rau qhov uas yuav ywg dej

rau saum lub tebchaws uas nqhis,

thiab ua dej ntws saum tej av qhuav.

Kuv yuav hliv kuv tus Ntsuj Plig

rau saum koj caj ces,

thiab hliv kuv tej koob hmoov

rau saum koj tej tub ki.

4Lawv yuav tuaj hlob mos nyoos

yam li tej nyom hauv av noo,

thiab yam li tej ntoo lwg zaj

ntawm ntug dej cag.

5Ib tug yuav hais tias,

‘Kuv yog Yawmsaub li.’

Muaj dua ib tug yuav raug hu

raws li Yakhauj lub npe,

thiab muaj dua ib tug yuav sau rau ntawm

nws txhais tes tias, ‘Yawmsaub li,’

thiab kiav xeem ua Yixayee.”

6Yawmsaub uas yog Yixayee tus vajntxwv

thiab tus uas txhiv nws,

yog Yawmsaub uas muaj hwjchim

loj kawg nkaus hais li no tias,

“Kuv yog lub hauv paus thiab yog lub ntsis,

dhau kuv lawm

tsis muaj ib tug vajtswv twg li.

7Leejtwg zoo cuag li kuv?

Cia nws piav los maj.

Cia nws qhia thiab cia nws hais

ib zaj zuj zus rau ntawm kuv xubntiag

tias txij thaum kuv tsim kuv haiv neeg

thaum ub los muaj dabtsi tshwm los,

thiab hais txog tej uas tseem yuav tshwm los.

Cia nws hais ua ntej tias

dabtsi yuav tshwm los los maj.

8Nej tsis txhob ntshai, tsis txhob tshee.

Txij thaum ub los kuv tsis tau piav rau nej

mloog thiab tsis tau qhia rau nej paub lov?

Nej ua kuv li timkhawv. Dhau kuv lawm

muaj dua ib tug vajtswv thiab lov?

Tsis muaj dua ib txhib zeb,

kuv tsis paub kiag li.”

Pe dab mlom tsis muaj qabhau

9Txhua tus uas ua dab mlom

tsis muaj qabhau dabtsi li,

thiab tej uas lawv zoo siab ntawd

kuj tsis muaj nqes kiag li.

Tej uas ua timkhawv rau tej dab mlom ntawd,

tsis pom kev thiab tsis paub dabtsi li,

mas lawv yuav raug txaj muag.

10Leejtwg txaug tej dab mlom

lossis nchuav dab mlom

uas tsis muaj qabhau dabtsi rau nws?

11Saib maj, nws cov phoojywg sawvdaws

yuav raug txaj muag,

cov Kws txawj ua ntawd

tsuas yog neeg xwb.

Cia lawv txhua tus tuaj txoos ua ke,

cia lawv sawv ntsug.

Lawv yuav ntshai kawg,

thiab lawv yuav raug txaj muag.

12Tus Kws hlau nchuav

thiab hlawv hauv cub thee,

nws txhais npab uas muaj zog

xuas rauj ntaus.

Nws tshaib plab thiab qaug zog.

Nws tsis haus dej thiab tsaug leeg.

13Tus Kws ntoo muab hlua ntsuas,

nws muab cwjmem sau yam ntxwv,

nws muab rab txaug los txaug

thiab muab sais ua kauj,

nws ua moj zeej neeg zoo nkauj li neeg

txawb rau hauv tsev.

14Nws ntov ntoo ciab lossis xaiv ib tug ntoo

ciab nplooj suab lossis ntoo qheb.

Nws cia tus ntoo ntawd hlob zoo

rau hauv hav zoov.

Lossis nws cog ib tug ntoo thuv

thiab dej nag yug hlob.

15Tus ntoo ntawd txawm ua taws

rau neeg rauv.

Nws muab ib txhia los rauv nte sov

thiab muab rauv ci ncuav.

Nws kuj muab ib tog los ua dab mlom

thiab pe hawm,

nws muab txaug ua dab mlom thiab pe

ntawm tus dab mlom ntawd xubntiag.

16Nws muab ib nrab hlawv

rau hauv cub hluavtaws,

saum cub tawg no nws npaj nqaij noj,

nws ci nqaij thiab noj tsau npo.

Nws kuj nte taws thiab hais tias,

“Aub, sov kawg li, kuv pom hluavtaws lawm.”

17Cov ntoo uas tseem tshuav ntawd

nws muab ua ib tug timtswv,

yog ua nws tus dab mlom.

Nws khoov ntshis pe hawm

thiab thov tus dab mlom ntawd hais tias,

“Thov cawm kuv,

rau qhov koj yog kuv tus vajtswv.”

18Lawv cov ntawd tsis paub,

lawv tsis to taub,

lawv lub qhov muag raug muab npog lawm

lawv thiaj tsis pom kev li,

lawv lub siab ruam puas ntsoog lawm

lawv thiaj tsis nkag siab.

19Tsis muaj leejtwg xav txog li

thiab tsis muaj kev paub

thiab tsis txawj xav hais tias,

“Kuv muab ib nrab rauv hauv qhov cub

thiab kuv ci ncuav saum cov ncaig,

thiab ci nqaij saud los noj.

Tsim nyog kuv muab tej uas tseem tshuav

ua yam uas qias vuab tsuab lov?

Tsim nyog kuv khoov ntshis pe

tog ntoo ntawd lov?”

20Nws noj tshauv,

nws lub siab uas raug ntxias

coj nws yuam kev,

nws tso tsis tau nws tus kheej dim,

nws hais tsis tau tias,

“Yam uas nyob hauv txhais tes xis

yog tej uas cuav xwb los sav.”

Yawmsaub txhiv cov Yixayee

21“Yakhauj thiab Yixayee 'e,

cia li nco ntsoov tej no,

vim koj yog kuv tus qhev.

Kuv tsim koj, koj yog kuv tus qhev.

Yixayee 'e, kuv pheej yuav nco ntsoov koj.

22Kuv twb tshem koj tej kev fav xeeb

ploj ntais yam li tauv huab,

thiab tshem koj lub txim

yam li tej huab pw hav.

Cia li rov los cuag kuv,

vim kuv twb txhiv koj lawm.”

23Lub ntuj 'e, cia li hu nkauj,

vim Yawmsaub tau ua tej no lawm.

Tej qhov uas tob kawg hauv lub ntiajteb 'e,

cia li qw nrov.

Tej roob 'e, hav zoov thiab txhua

tus ntoo uas nyob hauv 'e,

cia li tsa suab hu nkauj,

rau qhov Yawmsaub txhiv Yakhauj lawm,

thiab ua nws hwjchim ci ntsa iab

tshwm rau hauv Yixayee.h

24Yawmsaub, yog tus uas txhiv koj

thiab puab koj rau hauv lub plab,

hais li no tias,

“Kuv yog Yawmsaub

uas tsim txhua yam huvsi,

thiab kuv tib leeg nthuav lub ntuj

thiab nthuav lub ntiajteb

tsis muaj leejtwg pab.

25Kuv yog tus uas ua kom

tej txujci uas hais dag tsis tiav,

thiab ua rau cov uas saib yaig saib sij tej lus

tsis muaj tseeb,

thiab rhuav tshem cov neeg txawj ntse

thiab ua rau lawv tej tswvyim ruam.

26Kuv yog tus uas qhwv kuv tus qhev tej lus

thiab ua kom kuv cov tub xa xov tej lus tiav.

Kuv hais txog Yeluxalees tias,

‘Yuav muaj neeg los nyob rau hauv,’

thiab hais txog Yuda tej moos tias,

‘Yuav raug muab tsim dua tshiab,

thiab kuv yuav muab tej uas pob tag lawd

ua dua tshiab.’

27Thiab kuv hais rau nruab tiv txwv tias,

‘Cia li qhuav, kuv yuav ua

rau koj tej hav qhuav qhawv.’

28Kuv hais txog Xailab tias,

‘Nws yog kuv tus tswv yug yaj,

thiab nws yuav ua txhua yam

uas kuv xav tseg tiav huvsi,’

thiab hais txog Yeluxalees tias,

‘Yuav raug muab tsim dua tshiab,’

thiab hais txog lub tuam tsev tias,

‘Koj lub taw tiag yuav raug muab tiag dua.’ ”

Vajtswv Txojlus - lus Hmoob Dawb - txhais tshiab xyoo 2004

Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society

Quotations of the White Hmong Holy Bible Standard Version, in any form, must obtain written permission from Thailand Bible Society if the quoted material is inclusive of at least 1,000 verses, or a copy of any book wholly or partially which amounts to 50 percent of the book quoted. For any long quotation, notice of copyright must appear as follows: Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society. Used by permission.

More Info | Version Index