Search form

Yaxaya 49

Yawmsaub tus qhev

1Tej tebchaws raws ntug hiavtxwv 'e,

cia li mloog kuv hais,

nej cov neeg uas nyob deb 'e,

cia tig ntsej mloog.

Yawmsaub hu kuv txij thaum nruab thiab los,

nws tis kuv npe txij thaum

kuv nyob hauv kuv niam lub plab los.

2Nws ua kuv lub qhov ncauj ntse li rab ntaj,

nws muab kuv nraim rau hauv

nws txhais tes tus duab ntxoov ntxoo.

Nws muab kuv ua rab xub

uas muab txhuam zoo zoo lawm,

nws muab kuv zais rau hauv nws lub raj xub.

3Nws hais rau kuv tias,

“Yixayee, koj yog kuv tus qhev,

kuv yuav tau koob meej ntawm koj.”

4Tiamsis kuv hais tias,

“Kuv ua haujlwm khwv dawb dawb xwb,

kuv nkim kuv lub zog

do do qhuav qhawv xwb.

Tiamsis kuv txojcai nyob ntawm Yawmsaub,

thiab kuv tus nqe zog

nyob ntawm kuv tus Vajtswv.”

5Yawmsaub yog tus uas puab kuv

hauv lub plab los ua nws tus qhev

thiab coj Yakhauj rov los cuag nws

thiab qaws Yixayee

sau zog ua ke los cuag nws,

vim yog kuv tau koob meej

ntawm Yawmsaub lub qhov muag,

thiab kuv tus Vajtswv

yog kuv lub dag lub zog.

6Nws hais tias, “Qhov uas koj yuav ua

kuv tus qhev es tsa Yakhauj cov xeem sawv

thiab pub cov uas tseem tshuav nyob

hauv Yixayee rov tau zoo li qub

yog ib qho me me xwb.

Kuv yuav pub koj ua lub teeb

uas ci rau ib tsoom tebchaws,

kom kuv txojkev cawm dim

thiaj mus txog qab ntuj kawg.”

7Yawmsaub uas yog tus txhiv Yixayee

thiab yog tus Dawb Huv hauv cov Yixayee,

hais li no rau tus uas ib tsoom tebchaws

saib tsis taus thiab ntxub kawg,

yog cov neeg uas kav li tub qhe, hais tias,

“Tej vajntxwv yuav tsa muag ntsia

thiab sawv tsees,

cov thawj yuav pom thiab yuav pe,

vim Yawmsaub yog tus uas ua ncaj,

nws yog tus Dawb Huv hauv cov Yixayee,

yog tus uas xaiv koj lawm.”

Yixayee yuav rov zoo li qub

8Yawmsaub hais li no tias,

“Lub sijhawm uas kuv hlub, kuv yuav teb koj,

hnub uas cawm dim, kuv yuav pab koj.

Kuv yuav tsom kwm koj thiab pub koj ua

lo lus cog tseg rau ib tsoom neeg,

kom thiaj li tuav tau lub tebchaws nyob ruaj

thiab rov muab tej teb uas nyob do cuas

faib ua qub txeeg qub teg,

9thiab hais rau cov uas raug kaw tias,

‘Cia li tawm los lauj,’

thiab hais rau cov uas nyob hauv

qhov tsaus ntuj tias, ‘Cia li tshwm plaws los.’

Lawv yuav nrhiav noj ntawm tej ntug kev,

thiab saum tej roob do hau

yuav ua lawv lub tshav zaub.

10Lawv yuav tsis tshaib tsis nqhis,

tej cua kub thiab lub hnub

yuav tsis hlawv lawv

rau qhov tus uas khuvleej lawv yuav coj lawv,

nws yuav coj lawv

taug kev ze tej qhov dej txhawv.

11Kuv yuav muab kuv tej roob huvsi ua txojkev,

kuv tej niag kev yuav raug muab tsim tsa cia.

12Saib maj, lawv yuav los deb deb los,

saib maj, lawv los sab ped thiab sab hnub poob,

thiab lawv los tebchaws Xi‑enei los.”

13Lub ntuj 'e, cia li hu nkauj zoo siab xyiv fab,

lub ntiajteb 'e, cia li xyiv fab kawg,

tej roob 'e, cia li tsa suab hu nkauj,

rau qhov Yawmsaub

nplij nws haiv neeg lub siab,

thiab yuav khuvleej nws cov neeg

uas raug kev txom nyem nyuaj siab.

14Tiamsis Xi‑oo hais tias,

“Yawmsaub tso kuv tseg lawm,

kuv tug Tswv tsis nco qab kuv lawm.”

15“Tus pojniam yuav tsis nco qab

nws tus menyuam uas tseem noj mis,

thiab tsis khuvleej tus tub

uas nws yug tau thiab lov?

Txawm yog lawv tseem tsis nco qab tau

los kuv pheej yuav nco ntsoov koj.

16Saib maj, kuv sais koj rau hauv kuv xib teg,

koj lub ntsa loog nyob rawv

ntawm kuv xubntiag.

17Cov uas tsim kho koj

kuj kov yeej cov uas ua kom puam tsuaj,j

cov uas ua rau koj raug tso tseg nyob do cuas

kuj khiav ntawm koj mus lawm.

18Cia li tsa muag ntsia puag ncig thiab pom,

lawv sawvdaws tuaj txoos ua ke,

lawv tuaj cuag koj.”

Yawmsaub hais tias,

“Kuv muaj txojsia nyob pom,

koj yuav muab lawv los coj

ib yam li coj tej npauj nyiaj npauj kub,

koj yuav muab lawv coj

ib yam li tus nkauj nyab coj npauj.

19“Txawm yog koj tej chaw

raug muab tso tseg nyob do cuas

thiab koj lub tebchaws raug liamsim tag,

los nimno koj yeej yuav nqaim dhau

tsis txaus koj cov neeg nyob,

thiab cov uas nqos koj

yuav nyob deb deb lawm.

20Cov menyuam uas yug rau thaum

koj quaj ntsuag poob tebchaws

yuav hais rau koj lub qhov ntsej tias,

‘Lub chaw no nqaim dhau tsis txaus kuv nyob,

cia li nrhiav chaw rau kuv nyob.’

21Thaum ntawd koj yuav hais hauv lub siab

tias, ‘Leejtwg yug cov neeg no rau kuv?

Kuv cov menyuam tuag

thiab kuv xeeb tsis taus menyuam lawm.

Kuv raug poob tebchaws

thiab raug ntiab khiav tag lawm,

mas leejtwg tu cov menyuam no?

Saib maj kuv raug muab tso tseg

nyob tib leeg, es cov no tawm qhovtwg los?’ ”

22Vajtswv Yawmsaub hais li no tias,

“Kuv yuav tsa kuv txhais tes

co rau ib tsoom tebchaws,

thiab tsa kuv tus chij rau ib tsoom neeg,

mas lawv yuav puag koj cov tub

rau ntawm xubntiag los,

thiab yuav ris koj cov ntxhais

saum xub pwg los.

23Tej vajntxwv yuav ua koj txiv tshiab,

thiab tej poj vaj

yuav ua koj niam tshiab tu koj.

Lawv cov no yuav khoov ntshis

rau hauv av pe koj,

lawv yuav yaim hmoov av ntawm koj kotaw.

Ces koj thiaj paub tias kuv yog Yawmsaub.

Cov uas tos ntsoov kuv

yuav tsis raug txaj muag.”

24Yuav txeeb tau tej uas tus muaj zog heev

lws tau rov los lov?

Lossis cawm cov uas

tus limhiam ntais ntuj ntes tau kom dim lov?

25Yawmsaub yeej hais li no tias,

“Txawm yog cov uas raug

tus muaj zog heev ntes lawm

los yuav muab txeeb tau rov los,

thiab tej uas tus limhiam ntais ntuj

lws tau lawm los yuav cawm

kom dim tau rov los,

rau qhov kuv yuav tawm tsam

cov uas tawm tsam koj,

thiab kuv yuav cawm koj tej tub ki kom dim.

26Kuv yuav ua kom cov uas quab yuam koj

rov noj lawv cev nqaij,

thiab haus lawv tej ntshav qaug

ib yam li qaug cawv txiv hmab.

Mas ib tsoom neeg thiaj paub tias

kuv yog Yawmsaub yog koj tus cawmseej,

yog tus uas txhiv koj thiab yog Yakhauj

tus Vajtswv uas muaj hwjchim.”

Vajtswv Txojlus - lus Hmoob Dawb - txhais tshiab xyoo 2004

Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society

Quotations of the White Hmong Holy Bible Standard Version, in any form, must obtain written permission from Thailand Bible Society if the quoted material is inclusive of at least 1,000 verses, or a copy of any book wholly or partially which amounts to 50 percent of the book quoted. For any long quotation, notice of copyright must appear as follows: Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society. Used by permission.

More Info | Version Index