Search form

Yaxaya 51

Tej lus nplij Xi‑oo

1“Nej cov uas huas ntshis txojkev cawm dim,

nej cov uas nrhiav Yawmsaub,

cia li mloog kuv hais.

Cia li saib txhib zebk uas txua nej tawm los

thiab saib lub qhov uas khawb tau nej los.

2Cia li tsa muag ntsia nej yawg koob Aplahas

thiab saib Xala uas yug nej.

Thaum muaj nws tib leeg xwb

kuv twb hu nws lawm,

thiab kuv foom koob hmoov rau nws

thiab ua rau nws huaj vam coob.

3Yawmsaub yuav nplij Xi‑oo,

Yawmsaub yuav nplij nws tej chaw

uas muab tso tseg nyob do cuas cia,

thiab yuav ua rau nws tej tebchaws

moj sab qhua zoo li lub vaj Edee,

thiab muab tej ntuj nrag teb do

ua zoo li Yawmsaub lub vaj.

Yuav ntsib txojkev xyiv fab zoo siab

thiab txojkev ua tsaug

thiab suab nkauj hauv nws.

4“Kuv haiv neeg 'e, cia li mloog kuv hais,

kuv lub tebchaws 'e,

cia li tig pob ntseg mloog kuv,

vim yog txoj kevcai yuav tawm hauv kuv mus

thiab txojkev ua ncaj ua ncees yuav tawm

mus ua txojkev kaj ci rau ib tsoom neeg.

5Kuv txojkev dim twb los ze sai sai no,

kuv txojkev cawm dim twb tawm mus lawm.

Kuv txhais npab yuav kav rawv ib tsoom neeg.

Tej tebchaws ntawm ntug hiavtxwv

kuj tos rawv kuv,

lawv tos vam khom kuv txhais npab.

6Cia li tsa muag ntsia saum ntuj

thiab saib rau hauv lub ntiajteb,

vim tias lub ntuj yuav ploj tag

yam li tej pa ncho,

thiab lub ntiajteb yuav khaub hlab tag

yam li lub tsho,

mas lawv cov uas nyob hauv

yuav tuag tag yam li tej yoov qaib.

Tiamsis kuv txojkev cawm dim

yuav nyob mus ib txhis,

thiab kuv txojkev dim

yuav muaj mus tsis txawj kawg li.

7“Nej cov uas paub txojkev ncaj ncees,

yog cov uas kuv txoj kevcai

nyob hauv lawv lub siab,

cia li mloog kuv hais.

Tsis txhob ntshai qhov uas neeg thuam,

thiab tsis txhob poob siab

rau qhov uas luag iab hiam,

8rau qhov kab ntsaum yuav noj lawv

yam li noj lub tsho,

thiab kas yuav noj lawv yam li noj plaub yaj.

Tiamsis kuv txojkev dim

yuav nyob mus ib txhis

thiab kuv txojkev cawm dim

yuav nyob txhua txhia tiam.”

9Yawmsaub txhais npab 'e, cia li tsim dheev,

cia li tsim dheev, cia li tsav koj lub zog,

cia li tsim dheev ib yam li yav thaum ub,

uas twb muaj ntev los lawm.

Koj tsis yog tus uas muab Lahajl

txiav ua tej dwb daim thiab nkaug

niag zaj ntawd tshab plaws lov?

10Koj tsis yog tus uas ua rau dej hiavtxwv

qhuav kiag lov, yog lub Hiavtxwv Loj?

Koj tsis yog tus uas muab qab thu

hauv hiavtxwv ua kiag txojkev rau cov uas

twb txhiv dim lawm taug hla mus lov?

11Yawmsaub cov neeg

uas twb txhiv dim lawm yuav rov qab los,

thiab yuav hu nkauj laws los rau hauv Xi‑oo.

Txojkev xyiv fab yuav nyob rau saum

lawv lub taubhau mus ib txhis tsis kawg.

Lawv yuav tau txojkev xyiv fab

thiab txojkev zoo siab,

mas txojkev xyu thiab kev lwj siab

yuav ploj ntais mus.

12“Kuv yeej yog tus uas nplij nej.

Nej yog leejtwg es nej yuav

ntshai tej neeg uas txawj tuag,

thiab ntshai neeg tej tub

uas tsim los zoo li tej nroj xwb?

13Nej tseem tsis nco qab Yawmsaub

tus uas tsim nej,

yog tus uas nthuav lub ntuj

thiab pua daim uas tiag lub ntiajteb,

thiab tseem niaj hnub ua siab ntshai

vim cov uas quab yuam nej npau taws,

yog thaum lawv npaj yuav ua kom puam tsuaj.

Cov uas quab yuam nej txojkev npau taws

nyob qhovtwg?

14Tus uas raug quab yuam es khoov khoov

yuav raug muab tso dim sai sai,

nws yuav tsis tuag thiab tsis nqes

mus rau hauv qhov tuag,

thiab yuav muaj noj muaj haus tsis tu li.

15Kuv yog Yawmsaub, yog nej tus Vajtswv

uas do dej hiavtxwv ua kom dej ntas

tej niag nthwv nrov vig voog.

(Nws lub npe yog Yawmsaub uas

muaj hwjchim loj kawg nkaus.)

16Kuv muab kuv tej lus

rau hauv koj lub qhov ncauj,

thiab kuv muab koj zais rau hauv

kuv txhais tes tus duab ntxoov ntxoo.

Kuv nthuav lub ntuj

thiab pua tej taw uas tiag lub ntiajteb,

thiab hais rau Xi‑oo tias,

‘Koj yog kuv haiv neeg.’ ”

17Au Yeluxalees, cia li tsa koj sawv,

cia li tsa koj sawv tsees, cia li sawv ntsug,

koj yog tus uas tau haus

ntawm Yawmsaub txhais tes,

yog Yawmsaub lub khob npau taws,

koj tau haus mus txog cov txo,

yog lub khob uas ua rau vau pig poog.

18Cov tub uas Yeluxalees yug

tsis muaj ib tug coj tau nws.

Cov tub uas nws tu hlob los

kuj tsis muaj ib tug tuav nws tes.

19Ob yam no tau tshwm los raug koj.

Leejtwg yuav nplij koj?

Yog kev rhuav tshem thiab kev puam tsuaj,

kev tshaib nqhis thiab hniav ntaj.

Leejtwg yuav nplij koj lub siab?

20Koj tej tub tsaus muag tsis xeev lawm,

lawv pw rau txhua txoj hauv kev

zoo yam nkaus li tus muas lwj mag hlua.

Lawv raug Yawmsaub npau taws

kawg nkaus li, thiab raug koj tus Vajtswv cem.

21Koj uas raug kev txom nyem nyuaj siab,

koj uas qaug puj poog, tiamsis tsis yog

qaug cawv txiv hmab, cia li mloog tej no.

22Koj tug Tswv, yog Yawmsaub

uas yog koj tus Vajtswv

uas pab nws haiv neeg hais plaub,

hais li no tias,

“Saib maj, kuv twb muab lub khob

uas ua rau vau pig poog

rho hauv koj txhais tes lawm,

kuv lub khob npau taws,

koj yuav tsis tau haus dua li lawm.

23Kuv yuav muab lub khob no

rau hauv cov uas tsim txom koj txhais tes,

yog cov uas hais rau koj tias,

‘Nyo maj, peb yuav hla saum koj mus,’

mas koj ua koj lub nrob qaum zoo li plas av

thiab zoo li txojkev rau lawv taug mus.”

Vajtswv Txojlus - lus Hmoob Dawb - txhais tshiab xyoo 2004

Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society

Quotations of the White Hmong Holy Bible Standard Version, in any form, must obtain written permission from Thailand Bible Society if the quoted material is inclusive of at least 1,000 verses, or a copy of any book wholly or partially which amounts to 50 percent of the book quoted. For any long quotation, notice of copyright must appear as follows: Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society. Used by permission.

More Info | Version Index