Search form

Yaxaya 65

Teem txim rau cov uas fav xeeb

1“Kuv yeejlos tos rawv

cov uas tsis tau thov kuv, los cuag kuv,

kuv tos rawv cov uas tsis nrhiav kuv

ntsib tau kuv.

Kuv hais rau haiv neeg

uas tsis thov hu kuv lub npe hais tias,

‘Kuv nyob ntawm no, kuv nyob ntawm no.’

2Kuv cev kuv txhais tes tas hnub tas hmo

rau haiv neeg uas pheej fav xeeb,

yog cov uas taug txojkev tsis zoo,

thiab ua raws li lawv tej tswvyim phem.

3Lawv pheej zes kuv tim ntsej tim muag

tsis tu ncua.

Lawv xyeem qhov txhia chaw

hauv lawv tej vaj thiab hlawv hmoov xyab

xyeem rau saum tej thwv cib.

4Lawv mus zaum rau hauv tej qhov ntxa,

thiab pw ib hmos nraim cev rau hauv.

Lawv noj nqaij npua,

thiab hauv lawv tej laujkaub

muaj tej zaub xyaw tej nqaij qias vuab tsuab.

5Lawv hais tias, ‘Koj khiav mus deb deb,

tsis txhob txav los ze kuv,

vim kuv dawb huv dua koj.’

Cov no yog tej pa hauv kuv qhov ntswg

thiab yog tej hluavtaws uas kub

ib hnub tsaus ntuj.

6Saib maj, twb sau tab meeg ntawm kuv

hais tias, kuv yuav tsis nyob twjywm,

kuv yuav ua pauj,

kuv yeej yuav ua pauj

rau hauv lawv xubntiag,

7yog pauj rau tej kev txhaum uas nej

thiab nej tej poj koob yawm txwv tau ua huvsi.”

Yawmsaub hais li no ntag.

“Vim lawv hlawv xyab saum tej roob

thiab rhuav kuv ntsej muag

rau saum tej pov roob,

kuv yuav them tus nqe txwm nkaus

rau hauv lawv xubntiag

ua pauj tej uas lawv ua thaum ub los lawd.”

8Yawmsaub hais li no tias, “Kua txiv

tseem tshuav nyob hauv tauv txiv hmab li cas

mas lawv hais tias, ‘Tsis txhob

muab pov tseg vim tias tseem tshuav

yam uas zoo nyob hauv,’

ib yam li ntawd, vim yog saib rau kuv tus qhev,

kuv yuav tsis muab lawv

ua kom puam tsuaj tag huvsi.

9Kuv yuav pub Yakhauj muaj caj ces,

thiab pub Yuda muaj

cov uas tau kuv tej roob ua lawv tug.

Cov uas kuv xaiv cia lawd

yuav tau tej ntawd ua qub txeeg qub teg,

thiab kuv cov tub qhe

yuav tau nyob qhov ntawd.

10Kuv haiv neeg uas nrhiav kuv

yuav muaj lub nras tiaj Saloo

ua tshav zaub yug yaj yug tshis,

thiab yuav muaj lub hav Akhauj

ua tshav rau tej nyuj pw.

11Tiamsis nej cov uas tso Yawmsaub tseg

thiab tsis nco qab kuv lub roob dawb huv,

nej tau npaj rooj mov

teev tus dab saib hmoov,

thiab muab cawv tov ntim khob xyeem

rau tus dab uas npaj lub khuab rau nej.

12Kuv yuav muab nej lub khuab

cob rau hniav ntaj,

mas nej sawvdaws yuav khoov ntshis

pe txojkev tua neeg,

rau qhov thaum kuv hu, nej tsis teb,

thaum kuv hais nej tsis mloog,

tiamsis nej tau ua tej uas kuv pom tias

phem kawg thiab xaiv yuav yam

uas kuv tsis zoo siab.”

13Vim li no Yawmsaub thiaj hais li no tias,

“Saib maj, kuv cov tub qhe yuav tau noj

tiamsis nej yuav tshaib,

kuv cov tub qhe yuav tau haus,

tiamsis nej yuav nqhis,

kuv cov tub qhe yuav zoo siab xyiv fab

tiamsis nej yuav raug txaj muag.

14Saib maj, kuv cov tub qhe yuav hu nkauj

vim yog zoo siab

tiamsis nej yuav quaj qw vim yog tu siab

thiab yuav quaj nyiav vim yog lwj siab.

15Nej yuav tso nej lub npe tseg cia

rau cov uas kuv xaiv cia lawd siv

ua lo lus tsawm foom.

Thiab Vajtswv Yawmsaub yuav muab nej

tua pov tseg,

tiamsis nws yuav tis dua lub npe tshiab

rau nws cov tub qhe.

16Leejtwg thov koob hmoov rau nws tus kheej

hauv lub tebchaws yuav tuav nws tus Vajtswv

uas muaj tseeb lub npe thov xwb.

Thiab leejtwg hais lus twv dabtsi

hauv lub tebchaws yuav tuav Vajtswv

uas muaj tseeb lub npe twv,

rau qhov tej kev txom nyem ceeblaj

yav thaum ub kuj tsis nco qab tag lawm

thiab ploj tag ntawm kuv lub qhov muag.”

Lub ntuj tshiab thiab lub ntiajteb tshiab

17“Saib maj, kuv yuav tsim lub ntuj tshiab

thiab lub ntiajteb tshiab,

rau qhov tej uas muaj nyob yav thaum ub los

yuav tsis nco thiab tsis xav txog dua li lawm.

18Cia li zoo siab thiab xyiv fab mus ib txhis

rau yam uas kuv tsim los,

rau qhov kuv tsim Yeluxalees

ua lub chaw xyiv fab

thiab tsim nws cov neeg

kom zoo siab xyiv fab.

19Kuv yuav zoo siab xyiv fab rau Yeluxalees

thiab zoo siab rau kuv haiv neeg.

Yuav tsis hnov lub suab quaj

thiab lub suab quaj txom nyem nyuaj siab

rau hauv lub nroog ntawd dua li lawm.

20Hauv lub nroog ntawd yuav tsis muaj

ib tug menyuam mos uas muaj txojsia

nyob ob peb hnub xwb dua li lawm,

thiab yuav tsis muaj ib tug laus

nyob tsis puv sijhawm.

Tus uas hnub nyoog muaj ib puas xyoo li tuag

yuav suav tias tseem hluas,

tus neeg uas nyob tsis puv ib puas xyooy

yuav suav tias raug tsawm foom.

21Lawv yuav ua vaj tse

thiab tau nyob rau hauv,

lawv yuav cog vaj txiv hmab

thiab tau noj tej txiv ntawd.

22Lawv yuav tsis ua vaj tse

rau lwm tus los nyob,

lawv yuav tsis cog rau lwm tus noj,

rau qhov kuv haiv neeg li hnub nyoog

yuav zoo yam li tej ntoo,

thiab cov uas kuv xaiv cia lawd

yuav tau siv tej uas

lawv txhais tes ua ntev kawg li.

23Lawv yuav tsis khwv do do xwb,

lossis yug menyuam los raug vij sub vij sw,

rau qhov lawv yuav ua cov uas tau

Yawmsaub koob hmoov li tub ki,

tsis hais lawv thiab lawv tej menyuam.

24Ua ntej uas lawv tsis tau thov, kuv yuav teb,

thaum lawv tseem tabtom hais,

kuv yuav mloog.

25Hma thiab menyuam yaj

yuav noj zaub ua ke,

tsov ntxhuav yuav noj quav nyab

ib yam li nyuj,

thiab nab yuav noj hmoov av.

Tej tsiaj ntawd yuav tsis ua kom mob

thiab tsis ua kom puam tsuaj

thoob plaws hauv kuv lub roob uas dawb huv.”

Yawmsaub hais li no ntag.

Vajtswv Txojlus - lus Hmoob Dawb - txhais tshiab xyoo 2004

Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society

Quotations of the White Hmong Holy Bible Standard Version, in any form, must obtain written permission from Thailand Bible Society if the quoted material is inclusive of at least 1,000 verses, or a copy of any book wholly or partially which amounts to 50 percent of the book quoted. For any long quotation, notice of copyright must appear as follows: Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society. Used by permission.

More Info | Version Index