Search form

Yelemi 4

1Yawmsaub hais tias,

“Yixayee 'e, yog koj yuav rov los

kuj tsim nyog koj rov los cuag kuv lawm.

Yog koj muab tej dab mlom qias vuab tsuab

pov tseg kom dhau kuv lub xubntiag,

thiab tsis txhob ua ywj fab ywj fwj,

2thiab yog tuav Yawmsaub uas

muaj txojsia nyob lub npe

cog lus twv tseeb thiab ncaj tiag tiag li,

mas ib tsoom tebchaws

yuav tau koob hmoov hauv Yawmsaub

thiab lawv yuav qhuas ntxhias nws.”

3Rau qhov Yawmsaub hais li no rau cov neeg Yuda thiab cov uas nyob hauv Yeluxalees hais tias,

“Cia li laij daim teb

uas twb tso tseg ntev los lawm,

tsis txhob tseb noob

rau hauv nruab nrab tej hav pos.

4Cov neeg Yuda

thiab cov uas nyob hauv Yeluxalees 'e,

cia li muab nej ua kevcai txiav xyeem rau Yawmsaub,

cia li txiav nej lub siab tawv tseg,

ntshai tsam kuv txojkev npau taws

yuav tawm hlawv nej yam li hluavtaws hlawv,

thiab yuav kub tsis muaj leejtwg tua tau,

vim yog tim nej tej kev phem uas nej ua.”

Yuav ua rog rau Yuda

5Cia li tshaj tawm rau hauv Yuda thiab qhia rau hauv Yeluxalees hais tias,

“Cia li tshuab raj kub yaj

mus thoob lub tebchaws,

qw piav nrov nrov hais tias,

‘Cia li tuaj txoos ua ke,

cia peb nkag mus rau hauv tej moos

uas muaj ntsa loog ruaj khov.’

6Cia li tsa chij mus rau hauv Xi‑oo,

cia li khiav kom dim, tsis txhob tos,

rau qhov kuv coj tej xwm txheej phem

sab ped tuaj thiab coj kev puam tsuaj loj kawg tuaj.”

7Tus tsov ntxhuav twb tawm hauv

nws lub chaw nkaum mus lawm,

tus uas ua rau tej tebchaws puam tsuaj

twb sawv kev tuaj lawm.

Nws tau tawm hauv nws lub chaw mus lawm,

yuav ua rau nej lub tebchaws piam tag.

Nej tej moos yuav pob tag

tsis muaj leejtwg nyob.

8Vim li no nej cia li muab khaub seev tsaj los hnav,

cia li quaj ntsuag thiab quaj nyiav,

rau qhov Yawmsaub txojkev chim kub heev

tsis thim rov qab ntawm peb li.

9Yawmsaub hais tias, “Hnub ntawd tej vajntxwv thiab cov thawj yuav qaug zog poob siab tag, cov pov thawj los yuav ceeb nkaus thiab cov xibhwb cev Vajtswv lus los yuav xav tsis thoob.” 10Mas kuv thiaj hais tias, “Au Vajtswv Yawmsaub, yeej yog koj dag haiv neeg no thiab lub nroog Yeluxalees xwb tiag, koj hais tias, ‘Nej yuav tau noj qab nyob zoo,’ tiamsis qhov tseeb hniav ntaj twb los txog peb txojsia lawm.”

11Thaum ntawd yuav muaj lus hais rau haiv neeg no thiab Yeluxalees tias, “Muaj cua kub ntsawj saum tej roob do hau hauv ntuj nrag teb do tuaj raug kuv haiv neeg, tsis yog tuaj ntxuaj tej npluag lossis tuaj cheb. 12Nthwv cua uas kuv tso tuaj hlob dhau tej ntawd. Tus uas hais tej lus txiav txim rau lawv no yog kuv ntag.”

13Saib maj, yeeb ncuab sawv tuaj

yam nkaus li huab sawv,

lawv tej tsheb ua rog

zoo yam li khaub zeeg cua,

lawv tej nees nrawm dhau li dav ya.

Peb raug txom nyem lauj,

rau qhov peb puam tsuaj lawm.

14Yeluxalees 'e, cia li muab tej kev limhiam

hauv koj lub siab ntxuav pov tseg

kom koj thiaj li dim.

Yuav cia tej kev phem uas koj xav

nyob hauv koj lub siab mus ntev li cas?

15Rau qhov muaj suab tshaj tawm tuaj

pem lub moos Daj thiab saum lub roob Efa‑i

hais txog tej xwm txheej phem uas tuaj.

16“Cia li ntuas ib tsoom tebchaws tias

lawv tabtom tuaj lawm,

cia li hais rau Yeluxalees tias,

‘Cov uas vij lub nroog tabtom tuaj deb deb tuaj,

lawv qw nrov nrov tawm tsam Yuda tej moos.

17Lawv vij nkaus Yeluxalees

ib yam nkaus li cov uas zov daim teb,

vim nws tau fav xeeb rau kuv.’ ”

Yawmsaub hais li no ntag.

18“Koj txojkev thiab tej uas koj ua los lawm

coj tej no los raug koj.

Tej no yog koj lub khuab thiab tej no

iab kawg li thoob plaws rau hauv koj nruab siab.”

19Kuv lwj siab, kuv lwj siab kawg li.

Kuv ntswj ib ce vim mob heev.

Kuv lub siab, kuv lub siab ntshai nrov pig poog.

Kuv nyob tsis tau twjywm,

vim kuv hnov suab raj kub yaj

thiab hnov lub suab txhib rog.

20Kev puam tsuaj ib yam tag ib yam tuaj,

lub tebchaws huvsi

kuj raug muab tso tseg piam tag.

Tib ntsais muag xwb

kuv tej tsev ntaub puam tsuaj tag,

tib pliag ntshis xwb

tej ntaub vov tsev tsis muaj tag.

21Kuv yuav tsa muag ntsia tug chij ua rog

thiab mloog lub suab raj kub yaj ntev li cas?

22“Kuv haiv neeg ruam, lawv tsis paub kuv,

lawv yog tej menyuam uas ruam kawg,

lawv tsis to taub dabtsi.

Lawv txawj ua phem xwb,

lawv tsis paub ua qhov zoo.”

23Kuv tsa muag ntsia rau lub ntiajteb,

ua ciav raug muab tso tseg piam tag

tsis muaj ib yam dabtsi li,

thiab ntsia rau lub ntuj

kuj tsis muaj ib qho kaj li.

24Kuv tsa muag ntsia rau tej roob,

ua ciav tabtom ntseeg ua zog kais,

thiab tej pov roob txhua lub

kuj yoj mus yoj los.

25Kuv tsa muag ntsia,

ua ciav tsis muaj ib tug neeg li,

thiab tej noog saum nruab ntug huvsi

kuj ya khiav tag lawm.

26Kuv tsa muag ntsia,

ua ciav lub tebchaws uas zoo ua qoob loo

twb ua ntuj nrag teb do lawm

thiab txhua lub moos kuj pob ntsoog tag

rau ntawm Yawmsaub lub xubntiag

uas nws chim heev kawg.

27Yawmsaub hais li no tias,

“Lub tebchaws huvsi

yuav raug nyob do cuas cia,

tiamsis kuv yuav tsis muab

ua puam tsuaj tag nrho.

28Vim tej no lub ntiajteb yuav quaj ntsuag,

thiab lub ntuj saud yuav tsaus nti,

rau qhov kuv twb hais cia lawm,

kuv twb hom cia lawm,

kuv yuav tsis hloov dua siab

thiab tsis thim rov qab.”

29Thaum hnov cov tub rog caij nees

thiab cov uas txawj tua hneev lub suab,

txhua lub moos kuj khiav tag,

lawv khiav nkaum hauv tej hav zoov uas fab fab

thiab nce tsiv nraim saum tej kem tsua.

Txhua lub moos kuj raug muab tso tseg,

tsis muaj ib tug neeg nyob

hauv tej moos ntawd kiag li.

30Tus uas nyob do cuas 'e,

ua li cas koj hnav tej tsoos uas liab ploog

thiab koj muab tej hlaws tej saw kub los coj

thiab koj muab qhov muag sau ua kaim zees?

Koj tseev zam ntxiag zoo nkauj do.

Tej uas koj nyiam saib tsis taus koj,

lawv xav txov koj txojsia.

31Kuv hnov ib lub suab zoo

yam li tus pojniam mob plab qw,

yog ntsaj cuag nkaus li

uas yug thawj tug menyuam,

yog Xi‑oo tus ntxhais lub suab quaj uas yuav tu siav,

tsa kiag nws txhais tes quaj hu hais tias,

“Kuv raug txom nyem lauj!

Kuv qaug zog ntshaus ntsho

rau ntawm tus uas tua neeg lub xubntiag.”

Vajtswv Txojlus - lus Hmoob Dawb - txhais tshiab xyoo 2004

Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society

Quotations of the White Hmong Holy Bible Standard Version, in any form, must obtain written permission from Thailand Bible Society if the quoted material is inclusive of at least 1,000 verses, or a copy of any book wholly or partially which amounts to 50 percent of the book quoted. For any long quotation, notice of copyright must appear as follows: Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society. Used by permission.

More Info | Version Index