Search form

Yelemi 46

Tej lus hais txog Iyi

1Yawmsaub tej lus uas hais tuaj rau Yelemi uas yog xibhwb cev Vajtswv lus ntsig txog ib tsoom tebchaws.

2No yog tej uas hais txog Iyi tebchaws, hais txog Iyi tus vajntxwv Falau Nekhau pab tub rog uas nyob ntawm ntug dej Yufeti hauv lub moos Khakhemi, uas vajntxwv Nenpukhanexa hauv Npanpiloo ntaus yeej, rau xyoo plaub uas Yauxiya tus tub Yehauyakhi ua vajntxwv kav Yuda.

3“Cia li npaj daim hlau tiv thaiv loj

thiab daim uas me, thiab tawm mus ua rog.

4Cia li nog eeb rau nees,

cia li nce kiag caij nees.

Cia li ntoo nej tej mom hlau

mus sawv ntawm nej lub chaw ua rog

thiab hov nej rab hmuv

thiab hnav nej lub tsho hlau.

5Kuv pom dabtsi?

Lawv ntshai kawg li, lawv tig loo khiav rov qab.

Lawv tej tub rog raug muab ntaus ntog

thiab khiav sai kawg li lawm.

Lawv tsis tig saib qab li.

Kev txhawj kev ntshai muaj rau txhua fab.”

Yawmsaub hais li no ntag.

6“Tus uas nrawm kuj khiav tsis taus,

tub rog kuj khiav tsis dim,

lawv dawm thiab ntog tag

rau sab qaum teb ped ntawm ntug dej Yufeti.

7“No yog leejtwg nev,

nyab kiag tuaj zoo yam nkaus li tus dej Nai,

zoo yam nkaus li tej dej sab siv ntws ceev?

8Iyi nyab kiag tuaj zoo yam nkaus li tus dej Nai,

zoo yam nkaus tej dej sab siv ntws ceev.

Nws hais tias, ‘Kuv yuav sawv,

kuv yuav nyab lub ntiajteb.

Kuv yuav ua rau tej moos thiab tej neeg

puam tsuaj tag.’

9Tej nees 'e, cia li sawv kev mus,

tej tsheb nees ua rog 'e,

cia dhia nrawm nroos.

Cia cov tub rog tawm mus, yog cov neeg Khuj

thiab cov neeg Phuj uas tuav daim hlau thaiv,

thiab cov neeg Lus uas txawj tua hneev.

10Hnub ntawd yog Vajtswv Yawmsaub

uas muaj hwjchim loj kawg hnub,

yog hnub uas ua pauj,

yog hnub uas nws yuav ua pauj

rau nws cov tshawj chim.

Rab ntaj yuav noj kom tsau,

thiab haus lawv cov ntshav kom pov khawv,

vim yog Vajtswv Yawmsaub

uas muaj hwjchim loj kawg nkaus

ua kevcai tua xyeem

rau hauv sab qaum teb ped

ntawm ntug dej Yufeti.

11Iyi tus ntxhais uas dawb huv 'e,

cia li nce mus rau Kile‑a, mus muab tshuaj.

Koj twb siv tshuaj ntau kawg lawm

tsis tau qabhau, mas koj kho tsis tau kom zoo.

12Tej tebchaws twb hnov txog koj txojkev txaj muag,

koj lub suab quaj mus thoob ntiajteb,

vim yog cov tub rog sib dawm,

lawv ib txhij ntog tag.”

13Yawmsaub tej lus uas hais rau Yelemi uas yog xibhwb cev Vajtswv lus hais txog qhov uas vajntxwv Nenpukhanexa hauv Npanpiloo tuaj ntaus Iyi tebchaws.

14“Cia li tshaj tawm hauv Iyi,

thiab piav hauv lub moos Midoo,

cia li piav hauv lub moos Meefi

thiab lub moos Thapahe, hais tias,

‘Sawv ntsug thiab npaj kom txhij,

rau qhov rab ntaj yuav noj puag ncig nej.’

15Ua cas tus dab Api khiav lawm?

Ua cas nej tus dab mlom txiv nyuj nyob tsis ruaj?

Vim yog Yawmsaub muab nws thawb ntog.

16Nej cov neeg coob coob

kuj dawm thiab ntog,

thiab lawv ib leeg hais rau ib leeg tias,

‘Cia li sawv tsees nawj,

cia peb rov qab mus

rau ntawm peb haiv neeg,

mus rau lub tebchaws uas yug peb,

vim yog tim tus uas quab yuam rab ntaj.’

17Cia li hu cov Iyi tus vajntxwv Falau lub npe

hais tias, ‘Tus uas tshoob hawb tso

tej sijhawm tag dawb.’ ”

18Tus vajntxwv uas lub npe hu ua Yawmsaub

uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais tias,

“Kuv yeej muaj txojsia nyob,

mas yuav muaj ib tug tuaj

zoo ib yam li lub roob Thanpau

uas nyob hauv nruab nrab tej roob

thiab zoo yam li lub roob Khamee

ntawm ntug hiavtxwv.

19Cov neeg Iyi 'e, cia li hwbxwm

tej qhov txhia chaw siv

rau thaum nej raug ntes coj mus,

rau qhov lub moos Meefi yuav pob tag,

nyob do cuas cia, tsis muaj neeg nyob.

20“Iyi yog tus xyuas nyuj uas zoo nkauj,

tiamsis ib tug yoov nyuj

sab qaum teb ped tuaj tom nws.

21Txawm yog nws cov tub rog

uas ntiav nrog nws nyob zoo yam nkaus li

tej menyuam nyuj rog rog,

los lawv cia li tig kiag khiav tag mus ua ke,

lawv tsis tiv rog kiag li,

vim yog hnub uas lawv raug puam tsuaj

twb los txog lawv lawm,

yog lub sijhawm uas rau txim rau lawv.

22Nws ua lub suab zoo yam li tus nab

uas tabtom ntaug leev mus,

vim yog nws cov yeeb ncuab

tuaj ua ib pab coob coob,

thiab coj taus tuaj tawm tsam nws

zoo yam li cov neeg uas tuaj ntov ntoo.”

23Yawmsaub hais tias,

“Txawm yog nws lub hav zoov ntom nti

los lawv yuav muab ntov tag huvsi,

rau qhov lawv cov coob dua

tej kooj txig twb suav tsis txheeb.

24Iyi tus ntxhais yuav raug txaj muag,

nws yuav raug muab cob rau hauv ib haiv neeg

uas nyob sab qaum teb ped txhais tes.”

25Yawmsaub tus muaj hwjchim loj kawg nkaus uas yog Yixayee tus Vajtswv hais tias, “Saib maj, kuv yuav coj kev rau txim rau tus dab Asmoo hauv lub moos Thenpe, thiab rau Falau thiab rau Iyi thiab Iyi tej dab thiab nws tej vajntxwv, yog rau txim rau Falau thiab cov uas tso siab rau nws. 26Kuv yuav muab lawv cob rau hauv cov uas nrhiav txov lawv txojsia txhais tes, yog vajntxwv Nenpukhanexa hauv Npanpiloo thiab nws cov thawj rog txhais tes. Dhau yav tom qab Iyi mam li muaj neeg nyob, ib yam li thaum ub.” Yawmsaub hais li no ntag.

27“Kuv tus qhev Yakhauj 'e, tsis txhob ntshai,

Yixayee 'e, tsis txhob poob siab nthav,

rau qhov, saib maj, kuv yuav cawm neb dim

hauv lub chaw uas deb los,

thiab pab neb tej tub ki xeeb ntxwv tawm

hauv lub tebchaws uas lawv raug ntes los.

Yakhauj yuav rov los thiab nyob kaj siab lug

thiab noj qab nyob zoo,

tsis muaj leejtwg yuav ua rau nws ntshai.”

28Yawmsaub hais tias,

“Kuv tus qhev Yakhauj 'e, tsis txhob ntshai

vim kuv nrog nraim koj nyob.

Kuv yuav muab txhua lub tebchaws

uas kuv tau ntiab nej mus nyob hauv lawd

rhuav kom puam tsuaj tag huvsi,

tiamsis kuv tsis ua rau nej puam tsuaj tag.

Kuv yuav nplawm qhuab qhia nej

raws li uas tsim nyog ua.

Kuv yeej yuav tsis tseg qhov uas

rau txim rau nej.”

Vajtswv Txojlus - lus Hmoob Dawb - txhais tshiab xyoo 2004

Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society

Quotations of the White Hmong Holy Bible Standard Version, in any form, must obtain written permission from Thailand Bible Society if the quoted material is inclusive of at least 1,000 verses, or a copy of any book wholly or partially which amounts to 50 percent of the book quoted. For any long quotation, notice of copyright must appear as follows: Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society. Used by permission.

More Info | Version Index