Search form

Yelemi 5

Yeluxalees thiab Yuda lub txim

1“Cia li dhia mus dhia los

hauv lub nroog Yeluxalees tej kev,

cia li saib thiab ua tib zoo tshuaj.

Cia li tshawb nrhiav hauv tej tshav puam

saib nrhiav tau ib tug neeg uas ua ncaj ua ncees

thiab nyiam qhov tseeb los tsis tau,

es kuv thiaj zam txim rau lub nroog ntawd.

2Txawm yog lawv hais tias,

‘Muaj Yawmsaub uas muaj txojsia nyob pom,’

los lawv kuj twv dag xwb.”

3Au Yawmsaub, koj lub qhov muag

nrhiav txojkev tseeb xwb los tsis yog?

Koj twb nplawm lawv los lawv kuj tsis xeev li,

koj twb muab lawv rhuav tshem

los lawv tsis yuav li uas koj qhuab ntuas lawv.

Lawv ua lawv lub ntsej muag tawv dua pob zeb,

lawv tsis yeem ntxeev dua siab.

4Mas kuv thiaj hais tias,

“Cov neeg no tsuas yog cov pluag xwb,

lawv tsis paub qabhau dabtsi,

rau qhov lawv tsis paub Yawmsaub txojkev

thiab tsis paub lawv tus Vajtswv txoj kevcai.

5Kuv yuav mus cuag cov uas ua hlob

thiab hais rau lawv

rau qhov lawv paub Yawmsaub txojkev

thiab paub lawv tus Vajtswv txoj kevcai.”

Tiamsis lawv txhua tus

muab Yawmsaub tus quabc lov

thiab lawv nti thawv Yawmsaub kev tswjhwm.

6Vim li ntawd tus tsov ntxhuav tom hav zoov

yuav tom lawv tuag,

thiab hma hauv ntuj nrag teb do

yuav ua kom lawv puam tsuaj.

Tsov pom txwv tabtom zov lawv tej moos,

txhua tus uas tawm hauv tej moos ntawd

yuav raug muab dua ua tej dwb daim,

vim yog lawv ua txhaum ntau kawg

thiab lawv fav xeeb loj kawg.

7“Kuv yuav zam nej lub txim tau li cas?

Nej tej menyuam twb tso kuv tseg lawm

thiab tau tuav tus uas tsis yog Vajtswv

lub npe cog lus twv.

Thaum kuv pub lawv noj tsau

lawv kuj mus deev lwm tus,

lawv mus tsheej pab

rau hauv poj muag cev lub tsev.

8Lawv yog tej txiv nees rog hawj xav tshov maum,

lawv txhua tus hee laws nrhiav luag tej pojniam.”

9Yawmsaub hais tias, “Vim li no

kuv yuav tsis teem txim rau lawv lov?

Thiab kuv yuav tsis ua pauj rau haiv neeg

uas zoo li no lov?

10“Cia li mus raws nws kab ntoo txiv hmab

thiab muab ua puam tsuaj,

tiamsis tsis txhob ua kom puam tsuaj tag nrho huvsi.

Muab nws tej ceg txiav pov tseg

rau qhov tej ntawd tsis yog Yawmsaub li.

11Yixayee caj ces thiab Yuda caj ces

kuj tso plhuav kuv tseg lawm.”

Yawmsaub hais li no ntag.

12Lawv hais tsis tseeb txog Yawmsaub

thiab lawv hais tias,

“Nws yuav tsis ua ib yam dabtsi,

yuav tsis muaj ib yam xwm txheej phem raug peb

thiab peb yuav tsis pom hniav ntaj hniav riam

thiab kev tshaib nqhis.

13Cov xibhwb cev Vajtswv lus tsuas yog cua xwb,

Vajtswv tej lus tsis nyob hauv lawv lawm.

Thov cia lawv raug raws li lawv hais.”

14Vim li no Vajtswv Yawmsaub uas muaj

hwjchim loj kawg nkaus hais li no tias,

“Vim yog lawv hais tej lus ntawd,

saib maj, kuv yuav muab kuv tej lus

hauv koj lub qhov ncauj ua hluavtaws,

thiab muab cov neeg no ua cov taws,

mas cov hluavtaws no yuav hlawv lawv kub tag.”

15Yawmsaub hais tias,

“Saib maj, Yixayee caj ces 'e,

kuv tabtom coj ib haiv neeg

deb deb tuaj tawm tsam nej,

yog ib haiv neeg uas muaj zog heev

nyob ntev los lawm,

yog haiv neeg uas nej tsis paub lawv li lus,

lawv hais li cas nej kuj tsis nkag siab.

16Lawv lub raj xub zoo yam nkaus

lub qhov ntxa uas qheb lug,

lawv cov tub rog txhua tus siab loj siab tuab.

17Lawv yuav noj tej uas nej hlais tau

thiab noj nej tej zaub mov,

lawv yuav noj nej tej tub tej ntxhais,

lawv yuav noj nej tej yaj tej nyuj,

thiab noj nej tsob txiv hmab thiab tsob txiv cev,

thiab lawv yuav xuas ntaj ua rau

nej tej moos uas muaj ntsa loog

uas nej tso siab puam tsuaj tag.”

18Yawmsaub hais tias, “Txawm yog hnub ntawd los kuv yuav tsis ua rau nej puam tsuaj tag huvsi. 19Thiab thaum nej cov neeg hais tias, ‘Ua li cas Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv ua txhua yam no rau peb?’ mas koj cia li hais rau lawv tias, ‘Nej twb tso kuv tseg thiab ua koom tu lwm haiv neeg tej dab rau hauv nej lub tebchaws li cas, ces nej yuav tu lwm haiv neeg rau hauv lub tebchaws uas tsis yog nej li ib yam li ntawd.’

20“Cia li tshaj tawm tej lus no

rau hauv Yakhauj caj ces,

cia li piav tej no rau hauv Yuda, hais tias,

21Haiv neeg ruam thiab tsis thoob tsib 'e,

nej cia li mloog tej lus no,

nej muaj qhov muag los tsis pom kev,

nej muaj qhov ntsej los tsis hnov lus.”

22Yawmsaub hais tias, “Nej tsis ntshai kuv lov?

Nej tsis tshee hnyo rau ntawm kuv xubntiag lov?

Kuv yog tus uas tso tej xuab zeb

ua ciam thaiv dej hiavtxwv,

yog tus ciam uas nyob ib txhis dej hla tsis tau,

txawm yog tej niag nthwv dej nphau

los kuj kuav tsis tau,

txawm yog tej niag nthwv hlob nrov vig voog

los hla tsis tau.

23Tiamsis haiv neeg no lub siab tawv thiab fav xeeb,

lawv tau tig kiag thiab khiav mus lawm.

24Lawv lub siab tsis hais tuj taws tias,

‘Cia peb ntshai thiab hwm

Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv,

tus uas pub nag los raws lub caij lub nyoog,

yog nag hauv xyoo qab xyoo,

thiab tuav rawv lub caij uas

teem cia rau peb sau qoob loo.’

25Nej tej kev phem ua rau

txhua yam no plam ntawm nej,

nej tej kev txhaum

thaiv tsis pub kev zoo los rau nej.

26Hauv kuv cov neeg kuj muaj neeg limhiam,

lawv tos nrhw ib yam li

cov uas cuab noog zov tos,

lawv cuab hlua cia lawm, thiab lawv cuab neeg.

27Lawv lub tsev puv nkaus kev ntxeev ntxias,

ib yam li lub tawb uas noog puv nkaus.

Vim li no lawv thiaj tau ua loj thiab nplua nuj.

28Lawv thiaj rog rog kheej lam,

lawv ua limhiam tsis paub txaus li.

Lawv txiav txim tsis ncaj rau

tej menyuam ntsuag tsis muaj txiv

mas tej menyuam ntawd thiaj kov tsis yeej,

lawv tsis tuav cov uas txom nyem txojcai.”

29Yawmsaub hais tias, “Vim tej no

kuv yuav tsis rau txim rau lawv lov?

Thiab kuv yuav tsis ua pauj

rau haiv neeg uas zoo li no lov?

30“Muaj xwm txheej uas poob siab nthav t

hiab txhawj ntshai kawg li

tshwm rau hauv lub tebchaws no.

31Cov xibhwb cev Vajtswv lus tau cev tej lus dag,

thiab cov pov thawj kuj kav raws li tej lus

uas cov xibhwb cev dag ntawd.

Thiab kuv haiv neeg kuj nyiam

tej uas lawv ua no,

tiamsis nej yuav ua li cas

rau thaum txog hnub kawg?”

Vajtswv Txojlus - lus Hmoob Dawb - txhais tshiab xyoo 2004

Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society

Quotations of the White Hmong Holy Bible Standard Version, in any form, must obtain written permission from Thailand Bible Society if the quoted material is inclusive of at least 1,000 verses, or a copy of any book wholly or partially which amounts to 50 percent of the book quoted. For any long quotation, notice of copyright must appear as follows: Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society. Used by permission.

More Info | Version Index