Search form

Zaj Nkauj Ntsuag 2

Vajtswv rau txim rau Yeluxalees

1Tus Tswvc chim thiaj tso huab los

npog nkaus Xi‑oo tus ntxhais lawm lauj!

Nws muab Yixayee lub koob meej

uas nto moo lug laim saum ntuj los

rau hauv pem teb lawm.

Hnub uas nws chim

nws tsis nco txog nws lub rooj tiag taw li.

2Tus Tswv ua rau Yakhauj tej chaw nyob

puam tsuaj tag huvsi tsis khuvleej li,

nws npau taws thiaj muab

Yuda tus ntxhais tej chaw uas ruaj khov ua pob tag,

nws ua rau lub tebchaws thiab cov thawj

poob ti nkaus hauv pem teb

raug txaj muag heev.

3Nws chim heev thiaj muab

Yixayee tus kub lov ntho lawm,

nws nkaum kiag nws txhais tes xis ntawm lawv

rau thaum yeeb ncuab tuaj,

nws hlawv hauv Yakhauj nruab nrab

zoo yam nkaus li hluavtaws hlawv,

mas kub hnyiab thoob plaws ib ncig huvsi.

4Nws nta nws rab hneev

yam nkaus li yeeb ncuab,

thiab nws txhais tes xis twb rub kiag hlua hneev

yam nkaus li tshawj chim lawm,

nws tua txhua tus uas peb khav ntxhias

hauv Xi‑oo tus ntxhais lub chaw nyob,

nws muab nws txojkev chim heev

nchuav nthwv rau ib yam li nplaim taws los.

5Tus Tswv zoo yam nkaus li yeeb ncuab lawm,

nws ua rau Yixayee puam tsuaj,

nws ua rau lawv tus vajntxwv

tej vaj tse huvsi puam tsuaj,

thiab ua rau lawv tej chaw ruaj khov pob tag.

nws tsav ntxiv kev quaj nyiav

thiab kev quaj ntsuag rau Yuda tus ntxhais.

6Nws rhuav tshem nws lub tsev ntaub

ib yam li rhuav lub tsev pheeb suab hauv teb,

thiab nws muab lub chaw uas

ua tej kevcai uas teem tseg rhuav pob tag,

Yawmsaub ua rau tej kevcai uas teem tseg

thiab hnub Xanpataud ploj tag hauv Xi‑oo lawm,

nws chim npau taws heev thiaj muab

vajntxwv thiab cov pov thawj pov tseg.

7Tus Tswv muab nws lub thaj xyeem pov tseg,

thiab fee plhu ntawm

qhov chaw uas pe hawm nws,

nws muab tej ntsa loog

ntawm vajntxwv tsev huvsi cob

rau hauv yeeb ncuab txhais tes.

Yeeb ncuab tsa suab qw ntshu nrooj

hauv Yawmsaub lub tuam tsev ib yam li

hnub uas ua tej kevcai uas teem tseg.

8Yawmsaub twb npaj siab yuav muab

Xi‑oo tus ntxhais tej ntsa loog ua kom pob tag,

nws twb muab hlua ntsuas,

nws tsis nkaum nws txhais tes

ntawm qhov uas ua kom puam tsuaj,

nws ua rau tej chaw faj xwm

thiab tej ntsa loog quaj ntsuag

thiab qaug zog tag huvsi.

9Xi‑oo tej rooj loog twb pob tag

rau hauv av lawm,

Vajtswv muab tej las rooj

rhuav thiab lov pov tseg lawm.

Xi‑oo tus vajntxwv thiab cov thawj

poob rau hauv lwm haiv neeg lawm.

Txoj kevcai tsis muaj lawm

thiab nws cov xibhwb cev Vajtswv lus

tsis tau txais zaj yog toog ntawm Yawmsaub.

10Xi‑oo tus ntxhais cov kev txwj laus

kuj nyob twjywm rau hauv pem teb,

lawv tsuab hmoov av rau saum taubhau

thiab hnav khaub seev tsaj,

Yeluxalees tej ntxhais hluas

nyo taubhau ti nkaus hauv pem teb lawm.

11Kuv quaj heev ua qhov muag plooj tag,

kuv lub siab ntxhov kawg,

kuv lub siab ntsws yaj tag

vim kuv haiv neeg tus ntxhais puam tsuaj tag.

thiab tej menyuam yaus

thiab tej menyuam mos liab tsaus muag

tsis nco qab rau hauv tej kev hauv lub nroog.

12Lawv quaj rau leej niam hais tias,

“Mov thiab cawv txiv hmab nyob qhovtwg?”

rau thaum lawv tsaus muag tsis ncu qab

zoo yam nkaus li tej uas raug mob

ntawm tej kev hauv lub nroog,

yog thaum lawv txojsia twb yuav tu

rau hauv lawv niam lub xubntiag.

13Yeluxalees tus ntxhais 'e,

kuv yuav hais tau dabtsi rau koj?

Kuv yuav muab koj piv txog yam twg?

Xi‑oo tus ntxhais uas dawb huv 'e,

kuv yuav muab koj piv tau rau yam twg,

xwv kuv thiaj nplij tau koj?

Rau qhov koj raug kev puam tsuaj

loj yam li lub hiavtxwv,

leejtwg yuav ua tau rau koj rov zoo li qub?

14Koj tej xibhwb cev Vajtswv lus

tau pom tej yog toog cuav tsis tseeb

coj los hais rau koj,

lawv tsis qhia koj kev txhaum rau koj paub

xwv koj thiaj rov tau lub neej zoo li qub,

tiamsis lawv tseem cev tej lus cuav

uas coj koj mus yuam kev xwb.

15Txhua tus uas dua kev mus

kuj npuaj teg luag koj,

lawv thuam luag co hau hnyo

rau Yeluxalees tus ntxhais tias,

“No yog lub nroog uas luag hu tias

zoo nkauj kawg nkaus,

yog lub nroog uas ib tsoom neeg

hauv ntiajteb zoo siab rau lov?”

16Koj cov yeeb ncuab sawvdaws

qheb ncauj cem koj, lawv thuam luag koj,

lawv zim hniav qas zog rau koj, lawv qw tias,

“Peb twb ua lub nroog no puam tsuaj lawm lauj!

Hnub no yog hnub uas peb tos ntsoov.

Peb twb ntsib thiab peb twb pom lawm lauj!”

17Yawmsaub twb ua raws li

nws npaj tseg lawm,

nws twb ua tiav raws li nws hais tseg lawm.

Nws muab ua puam tsuaj tsis khuvleej li

raws li nws twb txiav txim siab ntev los lawm.

Nws ua rau yeeb ncuab zoo siab thiab luag koj,

nws tsa koj cov tshawj chim muaj zog heev tuaj.

18Xi‑oo tus ntxhais lub ntsa loog 'e,

cia li quaj thov tus Tswv,

cia los kua muag ntws nto

nruab hnub hmo ntuj yam li tus dej ntws,

koj tsis txhob so li,

koj tsis txhob cia koj cov kua muag

qhuav ntawm koj lub qhov muag

19Cia li sawv tsees,

cia li quaj hmo ntuj raws li tej sijhawm,

cia li nchuav tej uas nyob hauv koj lub siab

tawm los yam li dej ntws

rau ntawm tus Tswv lub xubntiag.

Cia li tsa koj ob txhais tes rau nws,

thov cawm koj cov menyuam txojsia

uas tabtom tshaib plab tsaus muag

rau txhua txoj hauv kev.

20Au Yawmsaub, thov tsa muag saib lauj!

Koj txeev ua li no rau leejtwg?

Tsim nyog cov pojniam noj nws cov menyuam

yog tej menyuam uas nws hlub heev lov?

Tsim nyog tus pov thawj

thiab tus xibhwb cev Vajtswv lus

raug muab tua rau lub chaw pe tus Tswv lov?

21Tej hluas thiab tej poj koob yawm txwv

tuag pawg lug hauv av ntawm tej kev,

kuv tej ntxhais hluas thiab kuv tej tub hluas

raug hniav ntaj ntog tuag tag lawm,

koj muab lawv tua rau hnub uas koj chim,

muab lawv tua tsis khuvleej li.

22Koj tau hu cov uas kuv ntshai tuaj

txhua fab tuaj yam nkaus li

hnub uas ua kevcai teem tseg.

Hnub uas Yawmsaub chim

tsis muaj ib tug khiav dim tau

lossis tseem ciaj li.

Cov uas kuv puag rawv thiab tu,

mas kuv cov yeeb ncuab

muab ua puam tsuaj tag.

Vajtswv Txojlus - lus Hmoob Dawb - txhais tshiab xyoo 2004

Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society

Quotations of the White Hmong Holy Bible Standard Version, in any form, must obtain written permission from Thailand Bible Society if the quoted material is inclusive of at least 1,000 verses, or a copy of any book wholly or partially which amounts to 50 percent of the book quoted. For any long quotation, notice of copyright must appear as follows: Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society. Used by permission.

More Info | Version Index