Search form

Zaj Nkauj Ntsuag 3

Tus txom nyem tau chaw vam khom

1Kuv yog tus uas raug kev txom nyem nyuaj siab

vim yog Vajtswv txojkev npau taws rab nplawm.

2Nws ntiab kuv mus thiab coj kuv mus

rau hauv txojkev tsaus ntuj,

uas tsis muaj qhov kaj kiag li.

3Nws yeej tsa nws txhais tes nplawm kuv

nplawm tag rov nplawm thiab tas hnub mus li.

4Nws ua rau kuv cev nqaij daim tawv sem tag,

thiab muab kuv tej pob txha lov.

5Nws muab kuv xov kaw cia,

thiab muab kev lwj siab

kev txom nyem xov kuv cia.

6Nws muab kuv yuam nyob qhov tsaus ntuj,

ib yam li tus uas tuag ntev los lawm.

7Nws xov laj kab vij kuv cia

kuv thiaj dim tsis tau,

nws muab saw hlau hnyav khi kuv cia.

8Thaum kuv tsa suab taij hu thov nws pab,

los nws tsis quav ntsej kuv tej lus thov.

9Nws muab tej txhib zeb uas txhwm los

thaiv kuv txhua txoj hauv kev,

nws ua rau kuv txojkev

nkhaus mus nkhaus los.

10Nws zoo yam nkaus li tus dais

uas zov tos kuv,

thiab zoo yam nkaus li tus tsov ntxhuav

uas zov kev tos.

11Nws chua kuv tawm ntawm kuv txojkev

thiab muab kuv dua ua tej dwb daim,

nws ua rau kuv raug muab

tso tseg nyob do cuas.

12Nws nta nws rab hneev,

thiab muab kuv ua daim phiaj

rau nws rab xub.

13Nws muab cov xub hauv nws lub raj

tua chob rau hauv kuv lub siab.

14Kuv thiaj ua lub chaw uas

kuv haiv neeg sawvdaws luag,

thiab ua zaj nkauj uas lawv hu thuam luag

tas hnub tas hmo.

15Nws ua rau kuv lwj siab kawg nkaus,

thiab muab zaub iab zaub daw

rau kuv noj dhuav tag.

16Nws muab tsig zeb rau kuv cov hniav zom

thiab muab kuv nias rau hauv cub tshau.

17Txojkev kaj siab lug raug muab rho

ntawm kuv tus ntsuj plig lawm,

kuv tsis nco qab tias kev zoo siab xyiv fab

yog zoo li cas lawm.

18Kuv thiaj hais tias,

“Kuv lub koob meej ploj tag lawm,

thiab kuv txojkev vam rau Yawmsaub

kuj ploj tag lawm.”

19Thov nco txog kuv tej kev txom nyem lwj siab

thiab qhov uas raug khiav rau tom ub tom no,

uas iab cuag li tej zaub iab zaub daw

thiab tsib dais.

20Kuv tus ntsuj plig pheej nco txog tej ntawd,

thiab poob siab nthav.

21Kuv rov nco txog li no,

kuv thiaj muaj lub siab vam tuaj hais tias,

22Yawmsaub txojkev hlub uas ruaj khov

yuav tsis tu ncua,

thiab nws tej kev khuvleej

tsis muaj chaw kawg,

23niaj tagkis rov muaj dua tshiab.

Koj txojkev ua ncaj uas tso siab tau

yeej loj kawg.

24Kuv tus ntsuj plig hais tias,

“Yawmsaub yog kuv tug,

vim li no kuv thiaj li vam ntsoov nws.”

25Yawmsaub yeej ua zoo

rau cov uas tos rawv nws,

thiab ua zoo rau tus ntsuj plig uas nrhiav nws.

26Qhov uas zoo yog qhov uas ua siab ntev

tos Yawmsaub txojkev cawm dim.

27Qhov uas zoo yog qhov uas

neeg kwv tus quab txij thaum yau los.

28Cia lawv nyob ib leeg ntsiag to

rau thaum Yawmsaub muab tus quabe rau lawv.

29Cia lawv muab lub qhov ncauj

twb nkaus rau hauv av,

tej zaum tseem yuav muaj vam.

30Cia lawv tig plhu rau tus uas ntaus lawv,

cia lawv yeem raug luag thuam kawg nkaus.

31Vim tias tus Tswv

yuav tsis muab lawv pov tseg mus ib txhis,

32Txawm yog nws ua rau raug kev lwj siab,

los nws yuav khuvleej,

raws li nws txojkev hlub ruaj khov

uas muaj nplua mias.

33Vim yog nws tsis muaj pluaj siab

ua rau leejtwg raug kev txom nyem,

lossis ua rau neeg raug kev ntxhov siab.

34Qhov uas muab cov neeg

uas raug ntes thoob ntiajteb tsuj yuam

rau hauv xib taws kuj yog,

35qhov uas ntxeev neeg txojcai tab meeg

Vajtswv tus uas loj dua ntais kuj yog,

36qhov uas tu plaub tsis ncaj kuj yog,

tej no tus Tswv tsis pom lov?

37Leejtwg yog tus uas hais thiab ua kom tiav,

tsuas yog tus Tswv tso ncauj thiaj ua tau xwb?

38Qhov zoo thiab tej xwm txheej phem

tsis yog tawm hauv Vajtswv

uas loj dua ntais lub qhov ncauj los lov?

39Ua cas cov neeg uas tseem ciaj yuav yws

txog qhov uas nws raug teem txim

vim nws kev txhaum?

40Cia peb tshuaj ntsuas saib peb lub neej

thiab tig kiag rov los cuag Yawmsaub.

41Cia peb muab peb lub siab

thiab peb txhais tes tsa rau Vajtswv

uas nyob saum ntuj.

42“Peb tau fav xeeb thiab tawv nyom koj

thiab koj tsis tau zam peb lub txim.

43“Koj muab koj txojkev chim los qhwv koj

thiab caum peb, thiab muab tua tsis khuvleej li.

44Koj muab huab los qhwv koj,

kom peb tej lus thov

thiaj txeem tsis tau mus txog koj.

45Koj ua rau peb zoo yam nkaus li

tej tshwj xuam thiab tej uas qias

rau hauv nruab nrab ib tsoom neeg.

46“Peb tej yeeb ncuab sawvdaws

qheb ncauj cem peb.

47Txojkev txhawj kev ntshai

thiab qhov ntuj los txog peb,

thiab kev liamsim thiab kev puam tsuaj

los raug peb.”

48Kuv lub qhov muag muaj

kua muag ntws los ua ib tug niag dej,

vim kuv haiv neeg tus ntxhais

raug kev puam tsuaj.

49Kuv tej kua muag ntws tsis tu,

thiab ntws tsis so li,

50mus txog thaum Yawmsaub

tsa qhov muag ntsia saum ntuj tuaj.

51Kuv lub qhov muag ua rau kuv

lwj siab txog tej xwm txheej uas raug

kuv lub nroog tej ntxhais sawvdaws.

52Cov uas cia li ua yeeb ncuab

rau kuv do do xwb,

lawv caum kuv ib yam li caum noog.

53Thaum kuv tseem ciaj sia

lawv muab kuv laim rau hauv lub qhov taub

thiab lawv pov pob zeb los tsuam kuv.

54Dej nyab kiag kuv taubhau,

kuv hais tias, “Kuv ploj tiag tiag li lauj!”

55Au Yawmsaub, kuv hu koj lub npe

rau thaum kuv nyob hauv lub qhov tob tob.

56Koj mloog kuv tej lus uas thov hais tias,

“Thov tsis txhob ntsaws koj qhov ntsej

rau tej lus uas kuv quaj thov koj pab.”

57Koj tuaj ze rau thaum uas kuv hu thov koj.

Koj hais tias, “Tsis txhob ntshai.”

58Au tus Tswv, koj hais kuv tshaj plaub lawm,

koj txhiv kuv txojsia.

59Au Yawmsaub, koj pom qhov uas

lawv ua txhaum rau kuv lawm,

thov tu kuv tshaj plaub lauj!

60Koj pom txhua yam

uas lawv ua limhiam rau kuv lawm,

thiab tej uas lawv ntaus tswvyim

ua phem rau kuv huvsi.

61Au Yawmsaub, koj hnov tej lus

uas lawv thuam luag kuv,

thiab tej uas lawv ntaus tswvyim

ua phem rau kuv huvsi.

62Tej uas kuv cov yeeb ncuab lub qhov ncauj hais

thiab tej uas lawv ntaus tswvyim

mas tawm tsam kuv tag hnub li.

63Saib maj, tsis hais lawv zaum

lossis sawv ntsug,

lawv muab kuv ua zaj nkauj hu thuam luag.

64Au Yawmsaub, koj cia li ua pauj rau lawv

raws li lawv txhais tes tau ua lawm.

65Cia li ua rau lawv lub siab tsaus ntuj nti,

cia koj tej lus foom tsis zoo

poob rau saum lawv.

66Cia li caum cuag lawv ua chim kawg,

thiab muab lawv ua kom puam tsuaj tag

rau hauv Yawmsaub lub qab ntuj.

Vajtswv Txojlus - lus Hmoob Dawb - txhais tshiab xyoo 2004

Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society

Quotations of the White Hmong Holy Bible Standard Version, in any form, must obtain written permission from Thailand Bible Society if the quoted material is inclusive of at least 1,000 verses, or a copy of any book wholly or partially which amounts to 50 percent of the book quoted. For any long quotation, notice of copyright must appear as follows: Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society. Used by permission.

More Info | Version Index