Search form

Ntawv Nkauj 106

Yixayee pheej fav xeeb

1Cia li qhuas Yawmsaub.

Cia li ua Yawmsaub tsaug,

vim nws zoo kawg.

Nws txojkev hlub ruaj khov

nyob mus ib txhis.

2Leejtwg yuav piav tag

Yawmsaub tej haujlwm phimhwj

thiab qhia nws tej haujlwm huvsi

uas tsim nyog qhuas?

3Cov uas tuav rawv kev txiav txim ncaj

thiab ua ncaj ncees txhua lub sijhawm,

kuj tau nyob kaj siab lug.

4Au Yawmsaub, thaum koj hlub koj haiv neeg,

thov nco txog kuv.

Thaum koj tso lawv dim,

thov pab kuv thiab,

5kom kuv thiaj li pom cov neeg

uas koj xaiv cia lawd kev vam meej,

kom kuv thiaj tau nrog koj lub tebchaws

zoo siab xyiv fab,

thiab nrog cov uas yog

koj qub txeeg qub teg khav tau.

6Peb thiab peb tej poj koob yawm txwv

tau ua txhaum muaj txim lawm,

peb tau ua txhaum, peb tau ua phem.

7Thaum peb tej poj koob yawm txwv nyob

hauv Iyi tebchaws lawv tsis quav ntsej

koj tej haujlwm phimhwj,

lawv tsis nco txog koj txojkev hlub ruaj khov

uas muaj nplua mias,

lawv tseem fav xeeb rau tus Loj Dua Ntais

ntawm hiavtxwv uas yog Hiavtxwv Liab.

8Txawm li cas los nws tseem cawm lawv dim

vim yog saib rau nws lub npe,

kom nws thiaj qhia tau nws tus hwjchim

uas loj kawg nkaus rau lawv paub.

9Nws nthe nqho

mas dej Hiavtxwv Liab cia li qhuav qhawv,

nws coj lawv hla hauv qab thu

yam nkaus li hla ntuj nrag teb do.

10Nws thiaj cawm lawv dim

hauv cov tshawj chim txhais tes,

thiab tso lawv dim

ntawm lawv cov yeeb ncuab txhais tes.

11Dej nyab kiag cov uas tawm tsam lawv,

tsis tshuav ib tug li.

12Lub sijhawm ntawd

lawv ntseeg Yawmsaub tej lus,

lawv hu nkauj qhuas nws.

13Tiamsis tsis ntev lawv kuj tsis nco qab

nws tej haujlwm lawm,

lawv tsis tos saib nws yuav taw qhia li cas.

14Nyob hauv tebchaws moj sab qhua

mas lawv nqhis heev,

lawv thiaj sim Vajtswv

hauv ntuj nrag teb do.

15Nws pub raws li lawv thov

tiamsis nws kuj tso mob phem

los raug lawv.

16Thaum cov neeg hauv lub zos

khib Mauxe thiab Aloo

uas yog Yawmsaub tus qhev dawb huv,

17ces av cia li to qhov ntuj nqos kiag Dathas

thiab txhub Anpilas pab neeg huvsi.

18Hluavtaws kuj poob los

rau saum lawv cov ntawd

kub kiag cov neeg limhiam huvsi.

19Cov Yixayee ua ib tug dab mlom thav nyuj

ntawm Haulew thiab pe tus dab mlom

uas lawv nchuav ntawd.

20Lawv muab Vajtswv lub hwjchim ci ntsa iab

pauv tus dab mlom txiv nyuj

uas yog tsiaj noj zaub.

21Lawv tsis nco qab Vajtswv

uas yog lawv tus cawmseej,

uas tau ua tej haujlwm loj heev

rau hauv Iyi tebchaws,

22thiab ua tej haujlwm phimhwj

hauv Has lub tebchaws

thiab tej uas txaus ntshai kawg

ntawm Hiavtxwv Liab.

23Vim li no nws thiaj hais tias

nws yuav muab lawv ua kom puam tsuaj,

tsuas yog muaj Mauxe

uas Vajtswv tau xaiv cia lawd

sawv los tiv thaiv ntawm Vajtswv xubntiag

thiaj li tav tau Vajtswv txojkev

npau taws tsis ua kom puam tsuaj xwb.

24Dhau ntawd lawv kuj saib tsis taus

lub tebchaws uas zoo ua noj,

lawv tsis ntseeg tej lus

uas Vajtswv cog tseg.

25Lawv yws tuj taws hauv lawv tej tsev ntaub,

lawv tsis mloog Yawmsaub lub suab.

26Vim li no Yawmsaub thiaj li tsa tes

thiab cog lus twv rau lawv tias

nws yuav ua rau lawv tuag tag

rau hauv tebchaws moj sab qhua,

27thiab ua rau lawv caj ces tawg ri

ua sab ua sua mus

rau hauv txhua haiv neeg,

thiab ntiab lawv mus nyob

thoob plaws txhua lub tebchaws.

28Lawv kuj mus zwm rau

tus dab Npa‑as ntawm Pe‑au,

thiab noj tej uas muab xyeem

rau tej dab mlom uas tsis muaj sia.

29Tej uas lawv ua ntawd

zes ua rau Yawmsaub chim heev,

thiaj muaj mob phem tshwm los raug lawv.

30Mas Fineha thiaj sawv tsees cheem,

mas tej mob ntawd

thiaj tsis muaj ntxiv lawm.

31Tej uas nws ua ntawd Vajtswv suav tias

yog kev ncaj ncees rau Fineha,

ib tiam dhau ib tiam mus ib txhiab ib txhis.

32Lawv ua rau Vajtswv chim

ntawm dej Melinpa,

mas qhov uas lawv ua li ntawd

puas tsuas Mauxe,

33vim yog lawv ua rau Mauxe nyuaj siab

nws thiaj li ua ncauj sai lawm.

34Lawv tsis muab lwm haiv neeg

ua kom puam tsuaj

raws li Vajtswv hais kom lawv ua

35tiamsis lawv mus nrog lwm haiv neeg

nyob sib xyaw

thiab xyaum ua raws li luag ua.

36Lawv ua koom tu luag tej dab mlom

uas ua yej ua ntxiab cuab lawv.

37Lawv tua lawv tej tub tej ntxhais

xyeem rau dab.

38Lawv muab cov uas tsis txhaum

tej ntshav nchuav,

yog lawv tej tub tej ntxhais li ntshav

uas lawv muab tua xyeem

rau Khana‑as tej dab mlom.

Ntshav thiaj puas tsuas lub tebchaws

qias tsis huv lawm.

39Qhov uas lawv ua li ntawd

ua rau lawv qias tsis huv,

lawv ua li ntawd

mas lawv zoo ib yam li poj muag cev.

40Yawmsaub thiaj li npau taws

rau nws haiv neeg,

thiab ntxub nws qub txeeg qub teg.

41Nws thiaj muab lawv

rau hauv ib tsoom tebchaws txhais tes

mas tej neeg uas ntxub lawv

thiaj kav lawv.

42Lawv cov yeeb ncuab quab yuam lawv

thiab lawv poob rau hauv

luag kev tswjhwm.

43Yawmsaub tso lawv dim ntau zaus

tiamsis lawv pheej txhob txwm fav xeeb,

lawv poob qes kawg li

vim yog lawv ua txhaum.

44Txawm li cas los thaum Vajtswv

hnov lawv lub suab quaj thov

nws saib rau lawv tej kev

txom nyem nyuaj siab.

45Yog saib rau lawv,

Vajtswv thiaj nco txog nws tej lus cog tseg,

thiab vim nws txojkev hlub ruaj khov

uas muaj nplua mias,

nws thiaj rov khuvleej lawv.

46Nws ua rau txhua tus uas ntes lawv

cia li khuvleej lawv.

47Au Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv,

thov koj cawm peb dim lauj,

thov qaws peb

hauv txhua lub tebchaws rov los

es peb yuav ua tsaug koj lub npe

uas dawb huv

thiab khav qhov uas peb qhuas koj.

48Cia li qhuas Yawmsaub

uas yog Yixayee tus Vajtswv

ib txwm thaum ub los mus ib txhis li.

Cia ib tsoom neeg hais tias “Amee.”

Cia li qhuas Yawmsaub.

Vajtswv Txojlus - lus Hmoob Dawb - txhais tshiab xyoo 2004

Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society

Quotations of the White Hmong Holy Bible Standard Version, in any form, must obtain written permission from Thailand Bible Society if the quoted material is inclusive of at least 1,000 verses, or a copy of any book wholly or partially which amounts to 50 percent of the book quoted. For any long quotation, notice of copyright must appear as follows: Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society. Used by permission.

More Info | Version Index