Search form

Ntawv Nkauj 68

Vajtswv kov yeej

Sau rau tus thawj coj hu nkauj. Yog Davi zaj nkauj. Yog zaj nkauj hu.

1Thov Vajtswv sawv tsees,

thov cia nws cov yeeb ncuab

khiav tawg ua sab ua sua,

thov cia cov uas ntxub nws

khiav ntawm nws hauv ntej mus.

2Tej pa ncho raug raws ya tag mus li cas,

thov koj muab lawv ntiab khiav tag

ib yam li ntawd.

Ciab ntab yaj ntshis

rau ntawm hluavtaws li cas,

kuj thov cia cov neeg limhiam puam tsuaj

ntawm Vajtswv lub xubntiag li ntawd.

3Thov cia cov neeg ncaj ncees xyiv fab,

cia lawv zoo siab xyiv fab

rau ntawm Vajtswv xubntiag,

cia lawv qw zoo siab hlo.

4Cia li hu nkauj rau Vajtswv,

cia li hu nkauj qhuas nws lub npe,

cia li tsa suab hu nkauj rau tus uas caij huab.

Nws lub npe yog Yawmsaub,

cia li qw zoo siab hlo

rau ntawm nws xubntiag.

5Vajtswv uas nyob hauv

nws lub chaw dawb huv

nws ua cov menyuam uas

tsis muaj txiv leej txiv,

thiab tuav cov poj ntsuam txojcai.

6Vajtswv pub cov uas tsis muaj vag muaj tse

tau vaj tau tsev nyob,

nws tso cov uas raug kaw

tawm los nyob kaj siab hlo,

tiamsis cov uas fav xeeb

nyob hauv lub tebchaws uas qhuav nkig nkuav.

7Au Vajtswv, thaum koj coj koj haiv neeg mus,

thaum koj mus hauv tebchaws moj sab qhua,

8lub ntiajteb ntseeg nkaws,

lub ntuj tso nag los

tab meeg Vajtswv xubntiag,

yog Vajtswv ntawm lub roob Xinai,

uas yog Yixayee tus Vajtswv.

9Au Vajtswv, koj tso nag los heev thoob plaws.

Thaum koj qub txeeg qub teg qaug zog,

koj txhawb kom rov muaj zog.

10Koj pab yaj los nyob rau hauv.

Au Vajtswv, vim koj ua zoo

koj thiaj pub rau cov uas txom nyem.

11Tus Tswv hais nws tej lus,

mas cov uas coj xov zoo coob kawg li,

12hais tias, “Tej vajntxwv thiab lawv tej tub rog

khiav lawm, lawv khiav tag lawm.”

Cov pojniam uas nyob hauv tsev

kuj muab tej qhov txhia chaw

uas txeeb tau los faib.

13Txawm yog nej cov uas

pw hauv nruab nrab tej nkuaj yaj,

los nej tau moj zeej nquab taug

uas kooj tis luam nyiaj,

plaub tis luam tseem kub.

14Thaum tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus

ua rau tej vajntxwv khiav ua sab ua sua,

mas daus xib daus npu tau los

rau saum lub roob Xamoo.

15Lub roob uas muaj

hwjchim loj hauv Npasas 'e,

lub roob uas muaj ntau lub ncov

hauv Npasas tebchaws 'e,

16lub roob uas muaj ntau lub ncov 'e,

ua li cas koj yuav saib ua khib siab tsawv

rau lub roob uas Vajtswv xaiv cia

ua nws lub chaw nyob,

uas yog lub chaw uas Yawmsaub yuav nyob

mus ib txhis?

17Tus Tswv tuaj ntawm Xinai tuaj

rau hauv lub chaw dawb huv

muaj tsheb ua rog khov kho

qas txhiab qas vam lub nrog nws ua ke.

18Koj nce rau saum lub roob siab,

coj cov uas ntes tau nrog koj mus

thiab txais tej tshav ntuj ntawm tej neeg,

txawm yog cov uas fav xeeb los kuj pub thiab,

kom koj uas yog Vajtswv Yawmsaub

thiaj los nyob qhov ntawd.

19Cia li qhuas tus Tswvw

uas niaj hnub ris peb lub nra.x

Vajtswv yog peb txojkev cawm dim.

20Peb tus Vajtswv

yog tus Vajtswv uas cawm dim.

Qhov uas dim kev tuag

nyob ntawm Vajtswv Yawmsaub.

21Vajtswv yuav tsoo nws cov yeeb ncuab

lub taubhau kom tawg,

yog cov uas taug txojkev txhaum

lub tiaj taubhau uas muaj plaubhau ntev.

22Yawmsaub hais tias,

“Kuv yuav coj lawv rov ntawm Npasas los,

kuv yuav coj lawv

tawm hauv qab hiavtxwv los,

23kom nej txhais kotaw

thiaj tau kwm lawv cov ntshav

thiab nej cov dev tus nplaig

thiaj tau yaim tej tshawj chim cov ntshav.”

24Au Vajtswv, koj cov neeg

ua tsheej ib pab tshwm plaws tuaj lawm,

yog kuv tus Vajtswv

uas yog kuv tus vajntxwv pab neeg,

nkag rau hauv qhov chaw uas pe hawm koj.

25Cov uas hu nkauj mus ua ntej,

cov uas ntaus nkauj nog ncas

ua tom qab kawg,

cov hluas nkauj npuaj nruas ntxhias

tuaj nruab nrab.

26Nej uas yog Yixayee cov noob 'e,

cia li qhuas Vajtswv,

cia li qhuas Yawmsaub rau thaum

cov neeg coob coob tuaj txoos ua ke.

27Xeem Npeeyamee

uas yog pab tsawg dua tej mus ua ntej,

Yuda cov thawj uas nyob ua tej pab coob coob

thiab Xenpuloo cov thawj

thiab Nathali cov thawj mus raws qab.

28Au Vajtswv, thov koj npaj koj lub hwjchim los.

Au Vajtswv, thov koj ua koj lub zog tshwm los

ib yam li koj twb ua pab peb los lawm.

29Vim yog muaj koj lub tuam tsev

hauv Yeluxalees

mas tej vajntxwv thiaj coj tshav ntuj

tuaj pub rau koj.

30Thov koj txwv tej tsiaj qus

uas nyob hauv tej hav tauj deg,

yog pab txiv nyuj thiab cov menyuam nyuj

uas yog ib tsoom neeg,

mus txog thaum lawv txo hwjchim

es coj nyiaj daim tuaj pub rau koj.

Thov koj ua rau cov neeg uas nyiam ua rog

khiav ua sab ua sua tag.y

31Thov cia lawv coj tej tooj liab

hauv Iyi tebchaws los,

cia Khujz tebchaws maj tsa tes rau Vajtswv.

32Ib tsoom tebchaws hauv ntiajteb 'e,

cia li hu nkauj rau Vajtswv,

cia li hu nkauj qhuas tus Tswv,

33yog tus uas caij cov huab saum ntuj

uas yeej nyob ib txhiab ib txhis los.

Mloog maj, nws xa nws lub suab tawm mus,

yog lub suab uas muaj hwjchim loj.

34Cia li qhuas tias Vajtswv muaj hwjchim,

nws hwjchim meej mom nyob saum cov Yixayee,

nws lub hwjchim nyob saum nruab ntug.

35Vajtswv nyob hauv lub chaw uas pe nws

mas txaus ntshai kawg,

nws yog cov Yixayee tus Vajtswv,

nws pub nws lub zog thiab nws lub hwjchim

rau nws haiv neeg.

Cia li qhuas Vajtswv.

Vajtswv Txojlus - lus Hmoob Dawb - txhais tshiab xyoo 2004

Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society

Quotations of the White Hmong Holy Bible Standard Version, in any form, must obtain written permission from Thailand Bible Society if the quoted material is inclusive of at least 1,000 verses, or a copy of any book wholly or partially which amounts to 50 percent of the book quoted. For any long quotation, notice of copyright must appear as follows: Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society. Used by permission.

More Info | Version Index