Search form

Ntawv Nkauj 89

Vajtswv cog lus tseg rau Davi

Zaj nkauj Maxakhi. Ethas uas yog cum Exala sau.

1Au Yawmsaub, kuv yuav hu nkauj

txog koj txojkev hlub ruaj khov mus ib txhis.

Kuv lub qhov ncauj yuav piav

txog koj txojkev ncaj uas tso siab tau

rau txhua tiam neeg.

2Kuv hais tias koj txojkev hlub uas ruaj khov

yuav nyob mus ib txhis,

koj tsa koj txojkev ncaj

nyob ruaj rau saum ntuj.

3Koj hais tias,

“Kuv cog lus rau tus uas kuv xaiv cia lawm,

kuv tau yeem lus rau kuv tus qhev Davi tias,

4‘Kuv yuav tsa koj caj ces nyob mus ib txhis

thiab kuv yuav ua rau koj lub zwm txwv

nyob ruaj mus txhua tiam neeg.’ ”

5Au Yawmsaub, cia lub ntuj

qhuas koj tes haujlwm phimhwj,

thiab qhuas koj txojkev ncaj

rau thaum cov neeg dawb huv

tuaj txoos ua ke.

6Rau qhov saum ntuj

leejtwg yuav piv tau zoo li Yawmsaub?

Hauv ib tsoom neeg qaum ntuj

leejtwg zoo cuag li Yawmsaub?

7Koj yog tus Vajtswv uas cov neeg dawb huv

ntshai rau thaum tuaj sablaj ua ke,

thiab yog tus uas txaus ntshai kawg

heev dua tej uas nyob ib ncig ntawm koj.

8Au Vajtswv Yawmsaub

uas muaj hwjchim loj kawg nkaus,

leejtwg muaj hwjchim loj ib yam li koj?

Au Yawmsaub, koj txojkev ncaj uas tso siab tau

nyob puag ncig koj.

9Koj tswj rawv tej nthwv dej ntas hauv hiavtxwv.

Thaum tej nthwv dej ntas siab siab

koj kuj tswj kom nyob ntsiag to.

10Koj tsoo tus niag zaj Lahaj

yam nkaus li ib tug uas raug tua,

koj siv koj txhais tes uas muaj hwjchim

ua rau koj cov yeeb ncuab khiav tawg tag.

11Lub ntuj yog koj li, lub ntiajteb yog koj li.

Koj tau tsim lub ntiajteb

thiab txhua yam uas nyob hauv.

12Sab ped thiab sab nrad los yog koj tsim.

Lub roob Thanpau thiab lub roob Hawmoo

qhuas koj lub npe xyiv fab hlo.

13Koj txhais npab muaj hwjchim

thiab koj txhais tes uas muaj zog

thiab koj txhais tes xis

raug muab tsa siab siab li.

14Txojkev ncaj ncees

thiab qhov uas txiav txim ncaj

yog lub taw tiag koj lub zwm txwv,

txojkev hlub ruaj khov thiab txojkev ncaj

uas tso siab tau mus ua koj ntej.

15Au Yawmsaub, cov neeg

uas paub qw zoo siab rau koj

tau nyob kaj siab lug,

yog cov uas taug kev hauv qhov kaj

uas tawm ntawm koj xubntiag los.

16Lawv zoo siab xyiv fab hauv koj lub npe

ib hnub tsaus ntuj,

thiab lawv qhuas ntxhias

koj txojkev ncaj ncees.

17Koj yog lawv lub zog

uas muaj hwjchim ci ntsa iab.

Vim koj hlub peb

mas koj thiaj tsa peb txwm kub kom siab,

18rau qhov peb daim phiaj hlau uas thaiv

yog Yawmsaub li,

peb tus vajntxwv yog Yixayee tus Vajtswv

uas dawb huv li.

19Yav thaum ub koj tau hais hauv zaj yog toog

rau tus uas lub siab xib rau koj tias,

“Kuv tau pab ib tug uas siab loj siab tuab,

kuv tau tsa ib tug uas kuv xaiv

hauv cov pejxeem los kom nyob lub chaw siab.

20Kuv tau nrhiav kuv tus qhev Davi

thiab muab kuv cov roj uas dawb huv

hliv tsa nws.

21Kuv txhais tes thiaj nrog nraim nws

mus ib txhis,

thiab kuv txhais npab

yuav pub zog rau nws.

22Yeeb ncuab yuav ntxias tsis tau nws,

cov neeg limhiam

yuav quab yuam tsis tau nws.

23Kuv yuav tsoo nws cov tshawj chim

rau ntawm nws xubntiag,

thiab kuv yuav ntaus

cov uas ntxub nws kom tuag.

24Kuv txojkev ncaj uas tso siab tau

thiab kuv txojkev hlub uas ruaj khov

yuav nrog nraim nws.

Vim nws tuav kuv lub npe

nws txwm kub yuav raug muab tsa kom siab.

25Kuv yuav tsa nws txhais tes

rau saum dej hiavtxwv

thiab tsa nws txhais tes xis

rau saum tej hav dej.

26Mas nws yuav hu thov kuv tias,

‘Koj yog kuv leej txiv, yog kuv tus Vajtswv

thiab yog txhib zeb uas cawm kuv dim.’

27Thiab kuv yuav tsa nws ua tus tub hlob,

ua tus vajntxwv loj dhau tej vajntxwv

hauv ntiajteb huvsi.

28Kuv yuav muab kuv txojkev hlub ruaj khov

cob rau nws mus ib txhis,

thiab tej lus uas kuv cog tseg rau nws

yuav nyob ruaj khov.

29Kuv yuav tsa nws caj ces

kom nyob mus ib txhis,

thiab tsa nws lub zwm txwv

nyob ntev li uas lub ntuj nyob.

30Yog nws tej tub ki tso kuv txoj kevcai tseg

thiab tsis ua raws li kuv tej kevcai,

31yog lawv ua txhaum kuv tej kab ke

thiab tsis tuav rawv kuv tej lus nkaw,

32mas kuv yuav xuas nplawm

rau txim rau lawv tej kev fav xeeb,

thiab xuas nplawm kav theej

rau txim rau lawv tej kev txhaum.

33Tiamsis kuv yuav tsis rho kuv

txojkev hlub uas ruaj khov ntawm nws los,

thiab tsis tso kuv txojkev ncaj

uas tso siab tau tseg.

34Kuv yuav tsis rhuav kuv tej lus cog tseg

thiab tsis hloov tej lus

uas tawm hauv kuv daim tawv ncauj lawm.

35Kuv tuav kuv txojkev dawb huv

yeem lus ruaj cia. Kuv yuav tsis dag Davi.

36Nws caj ces yuav nyob mus ib txhis,

nws lub zwm txwv yuav nyob

ntev li lub hnub rau ntawm kuv xubntiag.

37Yuav tsa nws nyob mus ib txhis yam li lub hli

uas ua timkhawv tseeb saum nruab ntug.”

38Tiamsis nimno koj muab nws pov tseg

thiab tsis yuav lawm,

koj npau taws

rau tus uas koj hliv roj tsa lawd.

39Koj tau rhuav tej lus uas koj cog tseg

rau koj tus qhev,

koj tau ua rau nws lub mom kub

puas tsuas rau hauv cov hmoov av.

40Koj muab nws tej ntsa loog

huvsi tsoo tawg ua tej lub qhov,

koj muab nws tej chaw ruaj khov

tsoo pob tag.

41Txhua tus uas dua kev mus kuj lws nws,

tej neeg zej zog kuj thuam luag nws.

42Koj tsa nws cov tshawj chim

txhais tes xis siab,

koj ua rau nws cov yeeb ncuab sawvdaws

zoo siab xyiv fab.

43Koj tig hniav ntaj rau nws

thiab tsis pab nws nyob ruaj khov

hauv lub tshav rog.

44Koj rho tus cwj ntawm nws txhais tes mus,

thiab muab nws lub zwm txwv

laim rau hauv pem teb.

45Koj muab nws lub hnub nyoog hluas

txiav luv,

koj muab kev txaj muag

npog nkaus nws lub ntsej muag.

46Au Yawmsaub, yuav ntev li cas?

Koj yuav tsiv nraim mus ib txhis lov?

Koj txojkev npau taws yuav kub

yam nkaus li hluavtaws ntev li cas?

47Thov koj nco txog kuv sim neej

uas ib vuag dua xwb.

Koj tau tsim ib tsoom neeg

los nyob dawb nyob do xwb.

48Muaj ib tug neeg twg

uas yuav muaj txojsia nyob mus li

tsis txawj tuag?

Leejtwg yuav cawm tau nws tus ntsuj plig

dim hauv tub tuag teb lub hwjchim?

49Au tus Tswv, koj txojkev hlub ruaj khov

thaum ub dua twg lawm?

Koj tau cog tseg tias yuav pub rau Davi

raws li koj txojkev ncaj uas tso siab tau.

50Au tus Tswv, thov koj nco txog qhov uas

koj tus qhev raug luag saib tsis taus li cas,

thiab qhov uas kuv ris ib tsoom neeg

tej lus thuam rau nruab siab li cas.

51Au Yawmsaub, koj cov yeeb ncuab

thuam luag kuv,

lawv luag tus uas koj hliv roj tsa lawd

txhua kauj ruam.

52Qhuas Yawmsaub mus ib txhis.

Amee thiab Amee.

Vajtswv Txojlus - lus Hmoob Dawb - txhais tshiab xyoo 2004

Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society

Quotations of the White Hmong Holy Bible Standard Version, in any form, must obtain written permission from Thailand Bible Society if the quoted material is inclusive of at least 1,000 verses, or a copy of any book wholly or partially which amounts to 50 percent of the book quoted. For any long quotation, notice of copyright must appear as follows: Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society. Used by permission.

More Info | Version Index