Search form

Xefaniya 3

Yeluxalees lub txim thiab Yawmsaub kev cawm

1Lub nroog Yeluxalees uas fav xeeb rau Yawmsaub

ua phem ua qias quab yuam nws cov neeg

yuav raug txom nyem lauj!

2Nws tsis mloog leejtwg hais,

tsis yuav leejtwg nplawm thiab qhuab qhia.

Nws tsis tso siab rau Yawmsaub

thiab nws tsis txav los ze nws tus Vajtswv.

3Cov nom tswv hauv lub nroog no

yog cov tsov ntxhuav uas nyooj laws.

Cov uas tu plaub kuj yog cov hma

uas nrhiav noj hmo ntuj

tsis kam tseg ib qho nqaij cia txog kaj ntug.

4Nws cov xibhwb cev Yawmsaub lus

yog neeg loj leeb neeg fav xeeb.

Cov pov thawj kuj muab tej uas

dawb huv rau Yawmsaub ua qias tsis huv,

thiab lawv txhob txwm

tsis ua raws li Yawmsaub kevcai.

5Yawmsaub uas nyob hauv lub nroog no

mas ncaj ncees,

nws tsis ua ib qho txhaum li.

Txhua tagkis Yawmsaub txiav cai ncaj,

nws ua li ntawd rau txhua hnub kaj tsis tu li,

tiamsis tej neeg uas ua tsis ncaj

tsis paub txaj muag li.

6“Kuv twb muab tej tebchaws rhuav tshem tag,

ua rau lawv tej chaw zov khuav

saum tej ntsa loog pob tag lawm.

Kuv ua kom tej kev hauv lub nroog ntawd

pob tag nyob do cuas tsis muaj neeg taug,

thiab kuv twb ua rau lawv tej moos

nyob do cuas tsis muaj neeg,

tsis muaj ib tug nyob hauv lawv lawm.

7Kuv hais tias ‘Lub nroog ntawd

yeej yuav ntshai thiab hwm kuv xwb,

thiab yuav mloog kuv tej lus qhuab ntuas.

Nws yuav tsis muab kuv

tej lus qhuab lus qhia pov tseg.’

Tiamsis lawv yimhuab siv zog

ua txhua yam kom phem kom qias.”

8Yawmsaub hais tias,

“Vim li no nej cia li nyob tos kuv,

tos hnub uas kuv sawv tsees ua timkhawv.

Kuv twb npaj siab cia lawm tias

kuv yuav sau zog ib tsoom neeg

thiab txhua lub tebchaws tuaj ua ke,

kuv yuav nchuav kuv txojkev chim

uas npau taws ceev kawg

los rau saum lawv sawvdaws.

Qhov uas kuv khib xeeb thiab npau taws

yuav hlawv ib puas tsav yam

hauv qab ntuj no huvsi pov tseg.

9“Thaum ntawd kuv yuav muab

ib tsoom neeg tus nplaig hloov

kom lawv tau tus nplaig dawb nplaig huv,

kom sawvdaws thiaj li txawj hu thov

Yawmsaub lub npe

thiab txawj ua ib lub siab ua koom tu nws.

10Kuv cov neeg uas thov kuv,

cov uas raug muab ntiab khiav

ua sab ua sua lawm,

lawv yuav coj qhov txhia chaw

hla niag dej hauv Khuj tebchawsa

tuaj xyeem rau kuv.

11Hnub ntawd nej yuav tsis raug txaj muag

rau qhov uas nej ua phem fav xeeb rau kuv,

vim lub sijhawm ntawd kuv yuav muab

cov uas khav theeb tuam mom

rho tawm hauv nej mus,

mas nej yuav tsis tshoob hawb

rau saum kuv lub roob dawb huv dua li lawm.

12Kuv yuav tseg cov uas tsis muab hlob,

cov uas txo lub siab rau hauv nej nruab nrab.

Lawv yuav nrhiav chaw nraim cev

rau hauv Yawmsaub lub npe.

13Cov neeg uas tshuav nyob hauv cov Yixayee

mas lawv yuav tsis ua txhaum

thiab tsis hais tej lus dag,

yuav nrhiav tsis tau ib tug nplaig dag

hauv lawv tej qhov ncauj kiag li.

Lawv yuav noj yuav haus pw tso siab lug,

tsis muaj leejtwg yuav ua rau lawv ntshai.”

14Xi‑oo tus ntxhais 'e, cia li hu nkauj.

Cov Yixayee 'e, cia li qw nrov.

Yeluxalees tus ntxhais 'e,

cia li zoo siab xyiv fab hlo.

15Yawmsaub twb tseg tsis rau txim rau nej lawm.

Nws twb ntiab nej cov yeeb ncuab

tawm khiav tag lawm.

Yawmsaub uas yog cov Yixayee tus vajntxwv

nyob hauv nej nruab nrab

mas nej yuav tsis ntshai

tej xwm txheej phem dua li lawm.

16Hnub ntawd luag yuav hais rau Yeluxalees

tias, “Xi‑oo 'e, koj tsis txhob ntshai,

koj tsis txhob cia koj txhais tes tsaug leeg li.

17Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv

twb nyob hauv nej nruab nrab,

nws yog tus uas txawj ntaus rog

pab tau nej kov yeej.

Nws yuav zoo siab kawg li rau nej

thiab nws yuav muab nej tsim dua tshiab

vim yog nws hlub nej kawg li.

Nws yuav hu nkauj

zoo siab xyiv fab kawg li rau nej,

18yam nkaus li thaum nej ua kevcai noj haus.”

“Kuv yuav tshem tej vij sub vij sw

ntawm nej mus

kom nej thiaj tsis raug luag thuam.

19Txog thaum ntawd kuv yuav rau txim

rau txhua tus uas quab yuam nej.

Kuv yuav cawm cov uas ceg tawv,

thiab kuv yuav qaws cov neeg

uas tawg khiav ua sab ua sua lawd rov los

thiab kuv yuav muab

lawv tej kev poob ntsej muag

ntxeev ua kom luag qhuas

thiab tau koob meej

nrov nto moo thoob ntiajteb.

20Thaum ntawd kuv yuav qaws nej

sawvdaws los ua ke coj nej los nyob

rau hauv nej qub vag qub tse.

Kuv yuav ua kom nej rov tau koob meej

thiab ib tsoom neeg hauv qab ntuj

yuav qhuas nej,

yog thaum uas kuv pub nej

rov vam meej li qub.

Nej qhov muag yeej yuav pom ntag.”

Yawmsaub hais li no ntag.

Vajtswv Txojlus - lus Hmoob Dawb - txhais tshiab xyoo 2004

Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society

Quotations of the White Hmong Holy Bible Standard Version, in any form, must obtain written permission from Thailand Bible Society if the quoted material is inclusive of at least 1,000 verses, or a copy of any book wholly or partially which amounts to 50 percent of the book quoted. For any long quotation, notice of copyright must appear as follows: Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society. Used by permission.

More Info | Version Index