Search form

Hechos 1:12

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ tu̱u iin ka̱ ta̱a nakuii̱n kakuu apóstol noo̱ Judas

12Dá ni̱ noo ta̱a ñoó yúku̱ naní Olivos, dá ni̱ kee na kuaꞌa̱n nóꞌo̱ ná ñoo Jerusalén, chi̱ yati néꞌe táꞌan xíꞌín ñoo Jerusalén, chi̱ kíán táto̱ꞌon ki̱ꞌo sónó ley kuu kaka na̱ Israel kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ ná.