Search form

Hechos 10:19

19Ta nákani ii̱ vá ini Pedro sa̱ꞌá ña̱ ni̱ xini na̱, dá ni̱ kaa Espíritu ii̱ Ndios xíꞌín ná:

―Ni̱ ka̱sáa̱ oni̱ ta̱a nándukú rá yo̱ꞌó.