Search form

Hechos 10:21

21Dá ni̱ noo Pedro, dá ni̱ saꞌa̱n na̱ noo̱ ndíta ta̱a ni̱ ta̱ndaꞌá Cornelio ñoó. Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Yuꞌu̱ kúú ta̱a nándukú ndoꞌó. ¿Ndá choon ve̱i ndó?