Search form

Hechos 10:28

28Dá ni̱ kaa Pedro xíꞌín ná:

―Sa̱ náꞌá vá mií ndó ña̱ ko̱ sónó taꞌon ley nduꞌu̱, na̱ kúú na̱ Israel, ña̱ nakiꞌin táꞌan ndu ta ni ña̱ natuu yati ndu xíꞌín ña̱yuu ko̱ kúú na̱ Israel. Tído ni̱ da̱náꞌa̱ Ndios noo̱í ña̱ ko̱ kánian chinaní yuꞌu̱ ni iin tóꞌón ña̱yuu ña̱ kúú ná ña̱yuu ko̱ chóon, o ña̱yuu yako noo̱ Ndios.