Search form

Hechos 10:34

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ Pedro saꞌa̱ Jesús no̱ó ña̱yuu ni̱ na̱taka veꞌe Cornelio

34Dá ni̱ ka̱sáꞌá Pedro káꞌa̱n na̱ xíꞌín ña̱yuu ñoó:

―Viti kía̱n kátóni̱ va̱ꞌa inii̱ ña̱ ko̱ káxi taꞌon Ndios ña̱yuu, iin nóó kúú vá ná noo̱ ná.