Search form

Hechos 10:4

4Tá ni̱ sa̱ nde̱ꞌé va̱ꞌa Cornelio ángel ñoó, kúú ni̱ yu̱ꞌú nda̱ꞌo ra. Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá rá:

―¿Ndí ki̱án kóni̱ ní, tatá?

Dá ni̱ kaa ángel ñoó:

―Nátaꞌan ini Ndios seídóꞌo na ña̱ xíko̱n noo̱ ná, ta nátaꞌan taꞌani ini na̱ sa̱ꞌá ña̱ chíndeéón ña̱yuu kúndaꞌí.