Search form

Hechos 10:44

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ na̱kutí nío̱ na̱ veꞌe Cornelio xíꞌín Espíritu ii̱ Ndios

44Ta kúú káꞌa̱n ió Pedro íin na, kúú ni̱ na̱xino̱ Espíritu ii̱ Ndios dini̱ ndidaá kúú ña̱yuu ndéi seídóꞌo ñoó.