Search form

Hechos 10:47

47Dá ni̱ kaa Pedro xíꞌín ta̱a ni̱ ka̱sáa̱ xíꞌín ná ñoó:

―Ni iin tóꞌón ña̱yuu o̱ kúu chituu ña̱ kodo̱ ndúta̱ na̱ yóꞌo, chi̱ sa̱ ni̱ na̱tiin va na Espíritu ii̱ Ndios táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ na̱tiin ñaá mií yó ―kaá na̱.