Search form

Hechos 10:9

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ xini Pedro iin ña̱ꞌa ndato ni̱ kee Ndios

9Ta iin ka̱ kuu̱, tá sa̱ kuaꞌa̱n kasandaá yati ra ñoo Jope ñoó, kúú ni̱ kaa Pedro dini̱ véꞌe kaꞌa̱n na̱ xíꞌín Ndios, ta kíán táto̱ꞌon dao nduú.