Search form

Hechos 11:1

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ ka̱sto̱ꞌon Pedro xíꞌín na̱ kúú kuendá Jesús

1Kúú ni̱ niꞌi̱ tóꞌon taꞌani apóstol xíꞌín dao ka̱ na̱ kúú kuendá Jesús ndéi chí kuendá Judea ña̱ ni̱ ka̱ndísa dao ña̱yuu ko̱ kúú na̱ Israel to̱ꞌon va̱ꞌa Ndios.