Search form

Hechos 11:13

13Dá ni̱ na̱kani ra xíꞌín ndú ña̱ ni̱ xini ra̱ iin ángel ini veꞌe ra, ta ni̱ kaa ángel ñoó xíꞌín rá: “Tandaꞌá dao ta̱a ná koꞌo̱n ra̱ ñoo káꞌano Jope kuaka ra iin ta̱a naní Simón, ta̱ káꞌa̱n xíꞌín rá Pedro.