Search form

Hechos 11:14

14Ta ro̱ón kúú ra̱ kasto̱ꞌon xíꞌón ndí ki̱án kánian keeón, dá ka̱ki miíón xíꞌín na̱ veꞌón no̱ó kua̱chi ndo̱”, kaá ángel xíꞌín rá.