Search form

Hechos 11:16

16Nda̱ daá ví ni̱ ndi̱sáa̱ inii̱ ña̱ ni̱ kaꞌa̱n satoꞌo yo̱ Jesús: “Miía̱n ndaa̱ kíán ña̱ Juan ni̱ sa̱ da̱kódo̱ ndúta̱ ñaá xíꞌín ta̱kui̱í, tído ndoꞌó kúú na̱ kodo̱ ndúta̱ xíꞌín Espíritu ii̱.”