Search form

Hechos 11:18

18Tá ni̱ sei̱do̱ꞌo ra to̱ꞌon yóꞌo, ta kúú ni̱ sadi ra̱ yúꞌu̱ rá, ta kúú ko̱ ní dána̱ni ka̱ ra̱ Pedro. Nda̱á ni̱ ka̱sáꞌá rá kékáꞌano ra Ndios, ta kaá ra̱:

―Dá kía̱n nda̱ ña̱yuu ko̱ kúú na̱ Israel xíꞌo Ndios ña̱ nandikó iní na̱ sa̱ꞌá kua̱chi kée na, dá kasandaá na̱ niꞌi̱ ná ña̱ kataki chíchí ná ―kaá ra̱.