Search form

Hechos 11:19

Diꞌa ni̱ kuu, dá ni̱ ka̱ndísa kua̱ꞌá ña̱yuu ndéi ñoo Antioquía to̱ꞌon va̱ꞌa saꞌa̱ Jesús

19Kua̱ꞌá nda̱ꞌo na̱ kúú kuendá Jesús ni̱ xita̱ noo kuaꞌa̱n tá tiempo ni̱ saꞌání rá Esteban, chi̱ ni̱ ka̱sáꞌá kéndava̱ꞌa ña̱yuu xíꞌín iin rá iin na. Ta dao no̱ón ni̱ kee kuaꞌa̱n nda̱ kuendá Fenicia. Ta dao ka̱ na̱ kuaꞌa̱n iin yúku̱ íin ini ta̱ñoꞌo̱ naní Chipre. Ta dao ka̱ na̱ ni̱ kiꞌin kuaꞌa̱n ñoo káꞌano naní Antioquía. Ta ko̱ ní dánaꞌa̱ na̱ sa̱ꞌá to̱ꞌon va̱ꞌa saꞌa̱ Jesús noo̱ dao ka̱ ña̱yuu, sa̱va̱ꞌa no̱ó na̱ Israel vá ni̱ da̱náꞌa̱ na̱án.