Search form

Hechos 11:20

20Tído tein na̱ kuendá Jesús ndéi ñoo Antioquía ñoó ñóꞌo dao na̱ ni̱ kii Chipre xíꞌín na̱ ni̱ kii ñoo Cirene. Ta na̱ yóꞌo kúú na̱ ni̱ ka̱sáꞌá dánaꞌa̱ no̱ó na̱ ko̱ kúú na̱ Israel sa̱ꞌá to̱ꞌon va̱ꞌa satoꞌo yo̱ Jesús.