Search form

Hechos 11:24

24Ta Bernabé ñoó kúú iin ta̱a va̱ꞌa, ta̱ ni̱ na̱kutí xíꞌín Espíritu ii̱ Ndios, ta kándéé káꞌano ini na̱ Jesús. Ta kúú kua̱ꞌá ka̱ ví ña̱yuu ni̱ nduu kuendá satoꞌo yo̱ Jesús ñoo ñoó.