Search form

Hechos 11:28

28Ta xía̱n ndéi na ñoó, dá ni̱ nda̱kuíi̱n ndichi iin ta̱a naní Agabo. Ta mií Espíritu ii̱ Ndios ni̱ kedaá xíꞌín rá, dá ni̱ ka̱sto̱ꞌon ra xíꞌín na̱ kúú kuendá Jesús ña̱ koo iin tama̱ iin níí kúú no̱ñóꞌo̱ yóꞌo, kaá ra̱.

Ta kúú miía̱n ndaa̱ kuiti ni̱ sa̱ io iin tama̱ tein tiempo ni̱ sa̱ neꞌe iin ta̱a naní Claudio choon káꞌano cháá ka̱.