Search form

Hechos 11:30

30Dión ni̱ kee na, dá ni̱ chi̱ndaꞌá náa̱n néꞌe Bernabé xíꞌín Saulo kuaꞌa̱n na̱ naki̱ꞌo naa̱n no̱ó na̱ sáꞌano kúú kuendá Jesús ndéi chí kuendá Judea.