Search form

Hechos 11:9

9Ta chí induú ni̱ kaꞌa̱n tuku tachi̱ ñoó xíꞌíi̱n: “Táꞌa̱n ña̱ ni̱ ndu̱vii Ndios, o̱ sa̱ chínaní taꞌon yoꞌáa̱n ña̱ kía̱n ña̱ yako”, kaáa̱n.