Search form

Hechos 12:17

17Kúú ni̱ da̱kúu Pedro ndáꞌa̱ ná káꞌa̱n na̱ ña̱ ná kandei tádi̱ ña̱yuu ñoó. Dá ni̱ na̱kani na táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ kee satoꞌo yo̱ Ndios ni̱ taó ñaá ná ini veꞌe ka̱a. Dá ni̱ kaa taꞌani na:

―Nakani ndó xíꞌín Jacobo, xíꞌín ndidaá ka̱ ni na̱ kúú kuendá Jesús sa̱ꞌá ña̱ va̱ꞌa ni̱ kee Ndios xíꞌín yuꞌu̱ ―kaá na̱.

Dá ni̱ keta na kuaꞌa̱n na̱ iin ka̱ xíán.