Search form

Hechos 13:15

15Dá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kaꞌi ra tuti ley xíꞌín to̱ꞌon ni̱ taa profeta, dá ni̱ ta̱ndaꞌá ta̱a dándáki veꞌe ñoó iin ta̱a ni̱ saꞌa̱n ni̱ kaꞌa̱n diꞌa xíꞌín ná:

―Ñani kuálí, tá ió to̱ꞌon va̱ꞌa kaꞌa̱n niꞌini ndó no̱ó ña̱yuu ndéi yóꞌo, ná kuita ndó ta kaꞌa̱n ndo̱ xíꞌín ná viti ―kaá ra̱.