Search form

Hechos 14:10

10Dá ni̱ꞌi nda̱ꞌo ni̱ kaꞌa̱n na̱ xíꞌín rá:

―¡Ndakuii̱n ndichi ndaa̱!

Ta kúú iin ni̱ ndao ra ni̱ nda̱kuíi̱n ndichi ra̱. Ta kúú ni̱ ka̱sáꞌá xíka ra xíonoo ra.