Search form

Hechos 14:8

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ chi̱yúú ná Pablo ñoo Listra

8Ta ñoo Listra ñoó ió iin ta̱a ko̱ ku̱ú kaka. Ta ió niꞌini ra, chi̱ nda̱ rá ni̱ kaki va ra ko̱ ku̱ú kaka ra.