Search form

Hechos 15:1

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ na̱taka na̱ ndío choon sa̱ꞌá na̱ kúú kuendá Jesús

1Kúú ni̱ ka̱sáa̱ dao ta̱a ni̱ kii chí kuendá Judea diꞌa. Dá ni̱ ka̱sáꞌá rá dánaꞌa̱ ra̱ no̱ó na̱ kúú kuendá Jesús ndéi ñoó, ta kaá ra̱:

―Tá ná o̱ táꞌa̱nda̱ ñíi̱ ndo̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo saꞌándá ley Moisés choon, dá kía̱n o̱ níꞌi̱ taꞌon ndó ña̱ ka̱ki ndó no̱ó kua̱chi ndo̱ ―kaá ra̱.