Search form

Hechos 15:10

10Ta viti, ¿ndiva̱ꞌa káꞌán ndó kee yó iin ña̱ꞌa ko̱ nátaꞌan ini Ndios keeá? ¿Ndiva̱ꞌa kátoó ndo̱ chinóo ndó choon kuáchi̱ yóꞌo sata̱ na̱ kúú kuendá Jesús, chi̱ ni na̱ sáꞌano veꞌe yó ni̱ sa̱ ndei sa̱ naꞌá, ta ni mií yó ko̱ ní kándeé kee choon saꞌándáa̱n?