Search form

Hechos 15:11

11Chi̱ kándísa yó ña̱ ni̱ ka̱ki oon ni na yó no̱ó kua̱chio̱ sa̱ꞌá ña̱ mani̱ ni̱ kee satoꞌo yo̱ Jesús saꞌa̱ yo̱. Ta dión taꞌani ndóꞌo na̱ ko̱ kúú na̱ Israel ―kaá Pedro.