Search form

Hechos 15:13

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ kaꞌa̱n Jacobo

13Dá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kaꞌa̱n na̱, dá ni̱ kaa Jacobo:

―Ñani, kueídóꞌo ndó to̱ꞌon koꞌi̱n kaꞌi̱n xíꞌín ndó.