Search form

Hechos 15:17

17Dión, dá kía̱n kasáꞌá dao ka̱ ña̱yuu nandukú ná yuꞌu̱,

chi̱ na̱ ko̱ kúú na̱ Israel, táꞌa̱n na̱ ni̱ kasa̱ndaá ni̱ seídóꞌo to̱ꞌin,

no̱ón kúú na̱ kasáꞌá nandukú yuꞌu̱.