Search form

Hechos 15:19

19’Dión kaáa̱n. Sa̱ꞌá ño̱ó kaá yuꞌu̱ ña̱ ná dáꞌa ni chinóo yó iin choon kuáchi̱ sa̱tá na̱ ko̱ kúú na̱ Israel, táꞌa̱n na̱ ni̱ nduu kuendá Ndios.