Search form

Hechos 15:2

2Ta Pablo xíꞌín Bernabé kúú na̱ ni̱ nda̱kuei, ta de̱én nda̱ꞌo ni̱ ka̱sáꞌá chídáó táꞌan na xíꞌín ta̱a ñoó sa̱ꞌá ña̱ dánaꞌa̱ ra̱. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ka̱ndo̱o na̱ kúú kuendá Jesús ndéi ñoó ña̱ koꞌo̱n Pablo xíꞌín Bernabé ñoo Jerusalén xíꞌín dao ka̱ na̱ kúú kuendá na̱, dá ná ndatóꞌón ná sa̱ꞌá ña̱ yóꞌo xíꞌín na̱ kúú apóstol, xíꞌín na̱ sáꞌano ndéi ñoo Jerusalén.