Search form

Hechos 15:21

21Chi̱ nda̱ rá sa̱ naꞌá vá, ta nda̱ viti ndéi ta̱a iin rá iin ñoo dánaꞌa̱ ra̱ ley Moisés. Ta káꞌi raa̱n ini veꞌe noo̱ nátaka na̱ ñoo miíá iin rá iin kuu̱ kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ yo̱ ―kaá Jacobo.